Gå tilbake til:
Du er her:
Utstilling Festplassen

Hvem fortjener Arkitekur- og byformingsprisen?

Send oss ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris.

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Send ditt forslag

Send ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommune på epost: sidsel.sorgard@bergen.kommune.no innen 27. september.

Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen den 29. november