Gå tilbake til:
Du er her:
Under broen-festivalen ved studenter fra kull 31 på Bergen Arkitekthøgskole fikk hederlig omtale under fjorårets Byutviklingskonferanse
Bilde: Christine Hvidsten

Hvem fortjener Bylivsprisen?

Send oss ditt forslag til hvem du mener skal få Bergen kommunes Bylivpris.

Gjennom Bylivsprisen ønsker Bergen kommune å løfte frem og belønne aktører som gjennom fysiske, aktivitetsbaserte eller andre typer tiltak bidrar til å fremme bylivet og gjøre byen mer attraktiv. Tiltak kan være varige eller midlertidige, men bør favne et mangfold av brukere og være universelt utformet. Prisen anerkjenner aktører i byen som strekker seg og gjør det lille ekstra, med det resultat at Bergen blir et bedre sted å være.

Det er mange initiativer igangsatt av både frivillige og kommersielle aktører som gjør gaten, nabolaget, bydelen og byen til et bedre sted. Dette kan være i form av ulike aktiviteter, eller tilrettelegging av steder, bygg og byrom som stimulerer til aktivitet og byliv.

Send ditt forslag

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste to årene.

Send ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommune på epost: sidsel.sorgard@bergen.kommune.no innen 17. november.

Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen den 29. november.