Gå tilbake til:
Du er her:

Meld inn feil om manglende brøyting og glatte veier

Hvis du vil melde fra om feil og mangler som har med vei, avløp, vann, parkering eller forurensing å gjøre kan du benytte vårt nettbaserte feilmeldingssystem.

Meldingene kan for eksempel være om hull i veien, ødelagt gjerde, feilparkerte biler, lavt vanntrykk, tette sluk, forurensing på land og sjø, med mer. Gå til:

feilmelding.bergen.kommune.no

VIKTIG:
Akutte hendelser meldes til Bergen kommunes døgnåpne vaktsentral på telefon 55 56 78 15