Kari Hoffmann  fra Minnesmerkeforeningen til venstre i bildet,  byråd Fjeldstad avduker skiltet dame kikker på til høyre. I bakgrunnen folk på kafe og bygget Oasen kjøpesenter
Valg av plass til ære for drivkraften Aslaug Sælensminde kunne ikke vært bedre. På dette stedet lå Sælensminde gård der hun bodde med ektemannen frem til Fana ble innlemmet i Bergen kommune og gården måtte vike for den nye tid. På det som i dag er torg ble det den gangen høstet blant annet poteter og blomkål. Fra v: Kari Hoffmann (Minnesmerkeforeningen) og byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad
Bilde: Anne Kringstad

Aslaug Sælensmindes plass er åpnet

Området utenfor hovedinngangen til kjøpesenteret Oasen har fått navnet Aslaug Sælensmindes plass. Tirsdag 20. juni avduket byråd Ingrid Nergaard Fjelstad skiltet til ære for Fyllingsdalens mor.

Aslaug Sælensminde omtales av mange som “Fyllingsdalens mor”. Hun ble født 3. oktober 1913 og var svært aktiv i det sosiale og frivillige arbeidet i Fyllingsdalen i flere tiår. 

bilde av Aslaug Sælensmindes plass med grupper av mennesker som sitter på benker, går og står i grupper.
Aslaug Sælensmindes plass
Bilde: Anne Kringstad

Aslaug var en drivkraft

Aslaug Sælensminde var en av stifterne av Fyllingsdalen Husmorlag og deltok i "Gubbelaget" i Fyllingsdalen ungdomslag, der hun var en drivkraft med teaterarbeidet i laget. Hun deltok i oppstarten og ledet Menighetspleien i Fyllingsdalen i mange år, og var sentral  i arbeidet med å få reist Fyllingsdalen kirke. 

Sælensminde var også folkevalgt i bystyret i Bergen, og spesielt engasjert i saker som angikk skolevesen, barnevern og sosialsaker. I 1983 ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for sin mangeårige innsats. 

fra v Kjell Sælensminde og byråd Ingrid Fjeldstad under skiltet til Aslaug Sælensmindes plass
Aslaug Sælensmindes sønn Kjell Sælensminde takket på vegne av familien: -Mor ville vært stolt av å få navnet sitt knyttet til akkurat denne plassen, midt i det som var Fyllingsdalens kjøkkenhage.
Bilde: Anne Kringstad

Foreslått av Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen

Navnevedtaket ble gjort etter en forespørsel fra Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen. 

I tråd med Prosjekt kvinnenavn

Navnevedtaket er i tråd med byrådets vedtak “Prosjekt kvinnenavn”, hvor det ble besluttet at kommunen skal øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner.