Gå tilbake til:
Du er her:
Fikk Norsk Vanns Bærekraftpris. Fra v.direktør Thomas Breen (Norsk Vann), etatsdirektør Magnar Sekse (Vann- og avløpsetaten)og byråd Thor Haakon Bakke
Fikk Norsk Vanns Bærekraftpris. Fra v.direktør Thomas Breen (Norsk Vann), etatsdirektør Magnar Sekse (Vann- og avløpsetaten)og byråd Thor Haakon Bakke
Bilde: Randi Erdal

Bergen fikk bærekraftpris

Norsk Vann tildelte Bærekraftprisen 2021 til vann- og avløpsvirksomheten i Bergen kommune.

Bedre overvannshåndtering, mindre utslipp og lavt energiforbruk ved graving og utbedringer. Årsakene er mange til at Bergen tirsdag 7. september mottok Norsk Vanns bærekraftpris.

Se video fra utdelingen:

Prisen ble delt ut av direktør Thomas Breen i Norsk vann. Bærekraftprisen gis til en kommune som har oppfylt minst 12 kriterier innen bærekraft. Bergen Vann KF og Vann- og avløpsetaten i Bergen har gjennomført tiltak innen samtlige  12 kriterier.

– At vannbyen Bergen mottar denne prisen, er egentlig litt som om Sahara skulle fått en ørkenpris. Vi skal være gode på dette og det er trolig kjekt å få anerkjennelsen, og det er ikke minst en honnør til det viktige og langsiktige arbeidet vann- og avløpsvirksomheten legger ned for å forvalte våre felles vannressurser på en klima- og miljømessig og økonomisk god måte, sier byråd Thor Haakon Bakke.

- Jeg er stolt og glad over å oppleve at vårt systematiske og målbevisste arbeid over flere år har gjort oss fortjent til Norsk Vanns bærekraftpris for 2021. Noe av det aller viktigste med å jobbe i kommunen med vann og avløp, er at man kan være med å gjøre en forskjell. Vi vil stå på for å bidra til at Bergen er en foregangskommune i dette arbeidet også i tiden som kommer, sier etatsleder Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.

Overvann

For å ansees verdige prisen, må mottakere av prisen fylle en rekke kriterier. Bergen fikk prisen blant annet for overvannshåndteringen. I Bergen er det å ta vare på og bruke vann og grønn natur, såkalte blågrønne løsninger, førstevalget når kommunen skal finne trygge, klima- og miljøvennlige måter å håndtere overvann på.

Mindre utslipp

Bærekraft i vann- og avløpsvirksomheten handler også om energi, ressursbruk og klimagassutslipp. Siden 2018 har Bergen kommune brukt et egenutviklet verktøy for å beregne utslippene. Verktøyet har en detaljgrad som er ledende både i Norge og internasjonalt, og det gir grunnlaget for å lage tiltak. Klimagassfotavtrykket til Bergens vann- og avløpsvirksomhet er redusert med cirka en tredel siden 2018, blant annet på grunn av utskifting av kjemikalier og filtermaterialer. I år er også de første anleggsarbeidene med elektriske gravemaskiner i gang.

Energiproduksjon

Når rør skal fornyes, sparer Bergen kommune energi ved utstrakt bruk av den gravefrie NoDig-metoden. I energisparing tilsvarer dette at hele kommunens bilpark gikk fra fossilt til elektrisk.

57 prosent av energien er selvprodusert, og kommer fra biogassanlegget i Rådalen og turbiner tilknyttet vannproduksjonen.

To kraftverk ved inntakene til vannbehandlingsanleggene produserer årlig 8GWh med fornybar energi. Bergen biogassanlegg omdanner avløpsslam til en verdifull gjødselressurs, samtidig som det blir produsert energi. 100 prosent av bioresten blir solgt som gjødselvare, og cirka 15 GWh energi går årlig til drift av bussene i Bergen.

Bærekraft handler også om å ta vare på det vi har, og Bergen har god progresjon i fornying av ledningsnettet. Fornyingstakten økte i 2020 sammenlignet med tidligere år, og Bergen satser tungt på å redusere lekkasjer.