Gå tilbake til:
Du er her:
El-løperhjul
FJERNES: El-løperhjulene er til hinder for folk som ferdes på fortauet.
Bilde: Bymiljøetaten

Bergen kommune fjerner el-løperhjul som hindrer ferdselen

Parkerte el-løperhjul som hindrer at gående, syklende og andre myke trafikanter kommer seg fram, vil bli flyttet.

Bergen kommune har ansvar for å lage en trygg og inkluderende by for alle. Vegtrafikkloven gir kommunen hjemmel til å fjerne gjenstander som er til hinder for ferdselen. 

Fredag 26. juni ble et stort antall el-løperhjul plassert ut i gater og byrom i Bergen sentrum. Løperhjulene er ment for utleie. Bergen kommune oppfordrer alle brukere til å vise hensyn, både ved bruk av el-løperhjulene og ved parkering. Det er svært viktig å parkere el-løperhjulene slik at de ikke hindrer framkommeligheten for andre. 

El-løperhjul
FJERNES IKKE: Her er det tilstrekkelig passasje for rullestoler, barnevogner og andre. El-løperhjul som er parkert på denne måten, vil ikke bli fjernet.
Bilde: Bymiljøetaten

El-løperhjulene er utplassert uten avtale med verken Bergen kommune eller politiet. Bergen kommune har anmodet selskapet som står bak om å fjerne el-løperhjulene. Kommunen har også varslet selskapet om at el-løperhjul som hindrer ferdselen vil bli fjernet fra og med tirsdag 30. juni. Dette er ikke fordi Bergen kommune har noe prinsipielt mot el-løperhjul, men av hensyn til byens innbyggere. Kommunen understreker at det er nødvendig å ha demokratiske og ryddige prosesser før tilbud som dette rulles ut.

Bergen kommune ser at parkerte el-løperhjul i flere tilfeller er til hinder for svaksynte, folk med barnevogner eller rullestoler og andre myke trafikanter. Parkerte el-løperhjul som sperrer hele eller deler av fortau, og dermed hindrer at andre kommer fram, vil nå bli fjernet. Er det ikke plass til at for eksempel barnevogn eller rullestol kan komme forbi, defineres det som en hindring.

Den praktiske gjennomføringen vil foregå på denne måten: Ansatte i kommunens parkeringsavdeling vil bestille fjerning av el-løperhjul som hindrer ferdselen. Bergen Bilhjelp og Hordaland Redning vil bistå kommunen med den fysiske fjerningen. Det er laget retningslinjer for dette arbeidet. Før fjerning skal parkeringen dokumenteres med foto på samme måte som med feilparkerte biler. El-løperhjulene vil bli flyttet på lager. Selskapet som eier dem, vil bli varslet og kan hente ut løperhjul etter at kostnadene til flyttingen er dekket. Kommunen tar foreløpig ingen gebyrer, og prisen for uthenting fastsettes av selskapene. Selskapene vil kreve 1500 kroner for oppmøte, inkludert henting av én sykkel, 250 kroner per ekstra sykkel samt 50 kroner per døgn for lagring.