Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av Bergen inkluderingssenter
Illustrasjonen viser inngangspartiet ved Bergen inkluderingssenter, et av to prosjekter i Bergen som nå trekkes frem nasjonalt.
Bilde: 3RW arkitekter/HLM Arkitektur

Bergen utpekt som forbilde for Smartby-Norge

To bergensprosjekter er nå beste praksis-eksempler i “Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn”.

To byutviklingsprosjekter i Bergen kommune er plukket ut som eksempler til inspirasjon for andre norske kommuner og fylker. Det dreier seg om “Building Dignity - Bergen inkluderingssenter” og “BOPILOT Bergen - designsprint”. 

Prosjektene er nå med i eksempelsamlingen til et nytt, nasjonalt veikart for smartby-utvikling.

– Det er stas, for bare 16 prosjekter fra hele Norge er tatt med, sier Tina Therese Larsen, seniorarkitekt hos Byarkitekten.

– Bergen har solide fagmiljø og modige og progressive politikere som går foran på byutviklingsfeltet. Det er alltid gøy å få anerkjennelse for det, og ikke minst få anerkjennelse for den jobben vi gjør for klima, miljø og mennesker i byutviklingen, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Den felles, nasjonale veiviseren for smartbyer lanseres nå. Initiativet er tatt av den statlige stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA). Meningen er å hjelpe norske kommuner med å prioritere fokus og retning for sitt smartby-arbeid.

Fra venstre: Kjersti Eiken i Innolab, byarkitekt Maria Molden, Vidar Aarhus i Næringsseksjonen, Helge Andreas Pareli Notland fra HR konsern og prosjektleder Tina Larsen i Byarkitekten.
Forskningsprosjektet Bopilot omfatter en rekke aktiviteter der flere avdelinger i kommunen er involvert. Her fra “Bopilot Hackathon” i juni 2020. Fra venstre: Kjersti Eiken i Innolab, byarkitekt Maria Molden, Vidar Aarhus i Næringsseksjonen, Helge Andreas Pareli Notland fra HR konsern og prosjektleder Tina Larsen i Byarkitekten.
Bilde: Håvard Prestegården

Tina Therese Larsen peker på at det å bli fremhevet som forbilde for andre også kan være til hjelp for Bergen kommune og byens befolkning. 

– Det er viktig å nå ut til flere med ideene våre. Det gjør at vi kan komme i kontakt med andre som jobber på lignende måter, og så kanskje lære av dem igjen. Vi kan få hjelp til å gjøre det enda bedre selv, sier hun.

Smartby-arbeid kan handle om en rekke ulike utfordringer, alt fra klimaendringer til eldrebølgen og utvikling av nye næringer. DOGA har definert det slik: 

  • “Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.”

Bergen kommune får nå vise fram to prosjekter der Byarkitekten har hovedansvaret, men hvor en rekke byrådsavdelinger og eksterne aktører også er involvert:

  • Bergen inkluderingssenter skal etableres i den gamle lærerhøyskolen på Landås. Dette er det første byggeprosjektet i verden som er meldt inn som pilot i “Building Dignity”, et internasjonalt program som setterfokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene. Les mer om prosjektet på denne temasiden.

  • Forskningsprosjektet Bopilot undersøker hvordan vi kan få mer innovasjon i boligsektoren og hvordan kommunen i større grad kan være en pådriver for alternative boligløsninger. Les mer på denne temasiden