Gå tilbake til:
Du er her:
Ole Rugeldal Sandven og Elisabeth Skage viser frem fisk i en bøtte i Møllendalselven.
Vassdragsforvalter Ole Rugeldal Sandven og prosjektleder for Møllendal elve- og strandpark, Elisabeth Skage, viser frem noe av det som lever i Møllendalselven.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Betydelig mer fisk i Møllendalselven

– Her er det liv! I høst har Bymiljøetaten gjennomført fiskeundersøkelser i Møllendalselven, med svært gode tall.

Ole og Elisabeth viser fiskefangst.
Ole og Elisabeth viser hvordan fiskeundersøkelsen gjøres. Ole fører strøm i vannet, fanger fisken i nettet og hiver oppi bøtten med vann. Det tar bare et par minutter før bøtten er full av ungfisk.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

I Møllendal ligger det eneste vassdraget som er åpen til sjøen i det vi (nesten) kan kalle Bergen sentrum. Midt i Møllendalselven står vassdragsforvalter Ole Rugeldal Sandven og prosjektleder for Møllendal elve- og strandpark, Elisabeth Skage, og gjennomfører fiskeundersøkelser. De teller mengden av fisk som finnes i vannet med en metode som kalles elektrisk fiske. 

  • Se film nederst i saken! 

Sandven hiver både små sjøørret og laks i bøtten, gjør en rask opptelling, og slipper fisken «hjem» igjen. 

– Det er viktig å påpeke at fiske ikke er tillatt her, da fisken skal få være i fred, forklarer han. 

Ole kaster fisk ut i vannet.
Ole slipper fisken ut igjen.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Forbausende gode resultater 

Årets fiskeundersøkelse i Møllendalselven viser at det var betydelig mer ungfisk i år sammenlignet med i fjor. 

– På den ene stasjonen fanget vi til sammen 95 ungfisk av ørret og laks, og den klart største delen av disse 
fiskene var årsunger, det vil si fisk som klekket i vår. På den andre stasjonen fanget vi til sammen 81 ungfisk av ørret og laks. Alle fiskene ble vurdert til å være årsunger, forteller Sandven, og tilføyer: 

– Dette er veldig gledelig, og skyldes sannsynligvis et vått år med god vannføring store deler av året.

Også byråd for klima, miljø og utvikling, Ingrid Nergaard Fjelstad, gleder seg over det gode resultatet.

– Ett av målene for naturstrategien som nylig var på høring er at Bergen skal ha gode levekår for planter og dyr som hører til her. For å nå målet trenger vi mer kunnskap. Fiskeprøvene gir oss verdifull kunnskap om leveforholdene til fisken i Møllendalselven, forteller Fjelstad. 

Les mer om prøvefiskingen i Møllendalselven som ble gjennomført i 2010, 2021 og 2022 her: 

En hegre i elven.
En sulten hegre på utkikk etter frokostmat.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Elvepark for folk, fisk og andre arter

Bakgrunnen for undersøkelsene er arbeidet med Møllendal elve- og strandpark, som Bymiljøetaten jobber med. I den forbindelse er det behov for en oppdatert status for fiskebestanden før arbeidet settes i gang, tidligst i 2024. 

Bymiljøetaten skal  blant annet etablere en park langs den 1, 5 kilometer lange elven. 

– Her har vi planer om en gangvei som gjør det mulig å vandre oppover mot møllen. Vi ser for oss utkraginger som kan gi skygge til fisken, og samtidig gi oss en mulighet til å følge med på hva som skjer der nede i elven. Vi planlegger også en ny bro som skal knytte sammen vest og øst, og gi en bedre forbindelse for de på sykkel. Alt skal være universelt utformet, forteller prosjektleder Skage. 

 

Les mer om: