Bilde fra Løvstien utover byen
Fullsatt sal i kulturhuset under bransjemøtet
Bilde: Bergen kommune

Bransjemøte om klimagassberegninger!

Plan- og bygningsetaten inviterte til et kombinert info- og innspillmøte med bransjen 6. desember 2022 for å snakke om klimagassberegninger.

Tid: Tirsdag 6. desember, klokken 13.00-15.00
Sted: Kulturhuset i Bergen

Økt fokus på redusering av klimagassutslipp

Plan- og bygningsetaten inviterte til et kombinert info- og innspillmøte med bransjen for å snakke om klimagassberegninger. Over en lengre periode har Plan- og bygningsetaten krevet klimagassberegninger ved tiltak som samsvarer med kravet i KPA § 18.4. I flere saker har vi sett at klimagassberegningene krever et høyere detaljeringsnivå enn ønskelig i tidlig fase av reguleringsplaner. 

I forlengelse av dette jobber vi derfor med å sette opp et indikatorsett for arealplaner i oppstartsfasen. Formålet med indikatorsettet er å tidlig etablere et fokus på redusering av klimagassutslipp, uten å måtte beregne utslippene. Indikatorsettet har fått navnet "Klimanorm Bergen" og bygger videre på et arbeid gjort av Trondheim kommune for Kommunedelplan Sluppen, som du kan lese mer om her.