Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Bybanen til Åsane: Grunnundersøkelsene i forbindelse med tunnelutredning for sentrum er i gang
Borerigg i Danckert Krohns gate
Danckert Krohns gate er et av de 130 stedene i sentrum der det skal gjennomføres grunnundersøkelser.
Bilde: Elisabeth Langeland Matre

Bybanen til Åsane: Grunnundersøkelsene i forbindelse med tunnelutredning for sentrum er i gang

I det pågående utredningsarbeidet for tunnelalternativ for Bybanen mellom sentrum og Sandviken, gjennomføres det nå grunnundersøkelser med boring flere steder i sentrum.

Bystyret og byrådet besluttet i fjor at det skal utredes et tunnelalternativ til den vedtatte dagløsningen gjennom sentrum for Bybanen til Åsane. Som en del av utredningen er undersøkelsene av fjell og grunnvann i gang. 

- I den pågående tunnelutredningen mellom sentrum og Sandviken har vi behov for å innhente mer kunnskap om grunnvann og grunnforhold, slik at vi kan vurdere løsninger for tunnel for Bybanen, sier Solveig Mathiesen, prosjektleder for bybaneplanleggingen i Bergen kommune.

Det bores for å kartlegge nivået på grunnvann og fjell, og det brukes beltegående borerigger for å utføre arbeidet. 

Fredet bygrunn

Undersøkelsene foregår i fredet bygrunn, og er godkjent av Riksantikvaren. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal gjennomføre arkeologiske undersøkelser ved seks av borepunktene.

Det er ikke ønskelig at en eventuell tunnel påvirker grunnvannsstanden. Redusert grunnvannsstand kan føre til setninger på bygninger og true kulturminner i Bergen sentrum. 

I første omgang er det 130 steder/punkter i sentrum som skal undersøkes nærmere, og grunnundersøkelsene vil pågå frem til april.

Fakta om dagløsningen og tunnelutredningen

  • Traséen for Bybanen mellom sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016. I vedtaket ble dagløsning langs Bryggen valgt i sentrum.
  • Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken. Dette ble støttet av bystyret mai 2020.
  • Tunnelutredningen pågår for fullt, og skal etter planen være klar fra fagetaten (Plan- og bygningsetaten) høsten 2021, og vil bli lagt frem til politisk behandling. Tunnelutredningen skal være sammenlignbar med dagløsningen på skissefasenivå.
  • Reguleringsplanarbeidet for den vedtatte dagløsningen langs Bryggen pågår for fullt, parallelt med tunnelutredningen.
  • Reguleringsplan for Bybanen til Åsane skal etter planen være klar til 1. gangs behandling i 2022.

 

Fakta om grunnundersøkelser

Når Bybanen skal planlegges, er det viktig å innhente kunnskap om grunnen langs traséen for det videre arbeidet.

I løpet av de siste to årene er det gjort en rekke grunnundersøkelser langs den vedtatte traséen til Åsane. Undersøkelsene gjennomføres av Norconsult.

Grunnundersøkelser gjøres på ulike måter. I tillegg til å kartlegge type masser og dybde til fjell, kartlegges fjellkvaliteten på ulike steder. Det tas kjerneprøver fra fjell, i tillegg til grunnvannsprøver og ulike miljøprøver.