Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Bybanen til Åsane – velkommen til åpent, digitalt informasjonsmøte 26. januar om anleggsområde i Sandviken
Kart som viser planområdet

Bybanen til Åsane – velkommen til åpent, digitalt informasjonsmøte 26. januar om anleggsområde i Sandviken

I forbindelse med planleggingen av Bybanen til Åsane, reguleres det for et midlertidig rigg- og anleggsområde i Sandviken, der man kan frakte steinmasser fra tunnelarbeidet i Fløyfjellstunnelen.

Grunneiere i området blir varslet med brev, og Bergen kommune inviterer også til et åpent, digitalt informasjonsmøte tirsdag 26. januar klokken 18.00-19.30.

Som en del av planleggingen av den vedtatte bybanetraséen og hovedsykkelruten mellom sentrum og Åsane, skal Fløyfjellstunnelen forlenges. I den forbindelse er det behov for et midlertidig rigg- og anleggsområde i Sandviken. 

For å følge opp bystyrets ønske om kontinuerlig utbygging og tidligst mulig anleggsstart, utarbeides det en reguleringsplan for anleggstunnel og anleggsområde rundt Saltimport-tomten. Prosjektering og bygging av denne delen kan da komme i gang før resten av prosjektet. Området ligger innenfor planområdet for delstrekning 2 og delstrekning Fløyfjellstunellen som ble varslet ved oppstart i 2018.

 

Påmelding

Møtet er åpent for alle, og du kan melde deg på via denne lenken

Frist for påmelding er 25. januar. Det er lagt opp til et møte der du kan stille både muntlige og skriftlige spørsmål, og møtet foregår i møteverktøyet Teams. Du trenger ikke å laste ned noen app eller andre installasjoner for å være med. Legg inn e-postadressen din ved påmelding, så sender vi deg møtelenken. E-postadressen skal kun brukes til å sende møtelenken.

På møtet vil representanter fra Plan- og bygningsetatens bybaneteam være til stede, i tillegg til representant fra Statens vegvesen og Bybanen utbygging.

Eventuelle spørsmål om påmelding kan sendes til kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Elisabeth Langeland Matre, e-post elisabeth.matre@bergen.kommune.no.

 

Det midlertidige rigg- og anleggsområdet

Det utarbeides en enkel reguleringsplan for anleggstunnel og midlertidig rigg- og anleggsområde ved Saltimport-tomten i Sandviken. Det er viktig å komme raskt i gang med bygging av forlengelse av Fløyfjellstunnelen for at fremdriften for hele bybanetraséen og sykkeltraséen til Åsane blir overholdt. Planforslaget for det begrensede området i Sandviken vil bli lagt ut på offentlig høring høsten 2021. Det fysiske arbeidet starter trolig i 2023. 

Mer informasjon om Bybanen mellom sentrum og Åsane finner du på miljøløftet.no.