Gå tilbake til:
Du er her:
Delesymboler i Birkeveien i Årstad bydel.
Delesymboler i Birkeveien i Årstad bydel skal binde sammen sykkelruter.
Bilde: Håkon Magnus Kallevik Skagen / Bymiljøetaten

Delesymbol synliggjør sykkelruter

Bymiljøetaten skal gjennomføre mange større og mindre sykkeltiltak. Nå tester vi ut oppmerking med delesymbol.

Hva er delesymbol?  

Delesymbol, også kalt “Sharrows”, er en ny type oppmerking som kan brukes på kortere strekninger som mangler infrastruktur for sykkel – for å binde sammen sykkelruter. Symbolet synliggjør viktige sykkelstrekninger, og informerer om at veien deles med syklister.

– Tanken bak symbolet er å få syklister til å sykle mer strategisk i vegbanen og på denne måten være mer synlig for bilister. Tiltaket vil også kunne gjøre det noe bedre for gående ved at flere syklister velger å sykle i kjørebanen, forteller Håkon Magnus Kallevik Skagen, prosjektleder i Bymiljøetaten.  

I gater hvor det legges opp til sykling i blandet trafikk, sammen med biler, vil symbolet kunne være en permanent løsning, i kombinasjon med fartsreduserende tiltak.  

Tiltaket vil også kunne brukes som et midlertidig tiltak i påvente av mer tidkrevende løsninger, som sykkelfelt, sykkelveg og så videre.  

Symbolet er allerede tatt i bruk flere steder i Norge, i Lillestrøm, Hoten, Levanger, Arendal og Trondheim.  

Forprosjekt Nymark og Kronstadhøyden 

Birkevegen inngår i et større forprosjekt for sykkelvennlig tilrettelegging i områdene Nymark og Kronstadhøyden. Anbefalt løsning for denne gaten vil trolig være klar i januar 2022.   

Vil du vite mer om delesymbol?  

Se infosiden til Statens Vegvesen.   

Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert delesymbol med gode erfaringer. “Videoregistreringer viser en økning i andelen syklister som velger å sykle i veibanen. Intervjuer med trafikanter viser at både gående og syklende opplever at gatene fungerer bedre med dette tiltaket.” 

Les evalueringsrapport fra TØI her.