Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av hvordan sirkulær økonomi fungerer
ENKELT FORKLART: Slik fungerer sirkulær økonomi. Vil du vite mer og samtidig hjelpe kommunen med å fremme sirkulære løsninger, så kan du delta i spørreundersøkelsen vår.
Bilde: Håvard Prestegården

Delta i undersøkelse om sirkulær økonomi

Bergen kommune vil gjøre det enklere og mer lønnsomt for alle bergensere å handle klima- og miljøvennlig. Da trenger vi din hjelp!

Klimaetaten gjennomfører nå en spørreundersøkelse for å skaffe oss mer kunnskap om hva som må til for å lykkes med sirkulær økonomi. 

Svarfristen er 15. november.

Gå rett til spørreskjemaet: 
https://surveyor.bergen.kommune.no:9000/index.html?locale=no&sid=63TG

Målgruppen for undersøkelsen er alle virksomheter i Bergen. Det vil si både bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser – men ikke privatpersoner.

Undersøkelsen er en god anledning til å komme med innspillene som er viktige for din virksomhet.

Samtidig håper vi å kunne få oversikt over gode ideer og løsninger som allerede finnes i byen vår. Bidra gjerne til denne initiativkartleggingen her:

https://surveyor.bergen.kommune.no:9000/index.html?locale=no&sid=88EU

Men hva er sirkulær økonomi? 

Først og fremst handler det om å bruke og kaste så lite som overhodet mulig. 

I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. 

Det handler om å bruke ressurser effektivt, prioritere fornybare materialer, gjøre det lettere å reparere produkter og å resirkulere materialer.

En grønn retning for Bergen

Klimaetaten merker at stadig flere får øynene opp for den sirkulære tankegangen. Vi ønsker å legge til rette for at det blir utviklet nye produkter, tjenester og prosesser som fremmer sirkulær økonomi i hele Bergen.

Vi håper du ønsker å bruke tiden din til å bidra i dette viktige arbeidet, som vil definere hvordan vi som by utvikler oss i en grønnere retning fremover. Tusen takk!

Mer informasjon om undersøkelsen finner du i spørreskjemaet:

https://surveyor.bergen.kommune.no:9000/index.html?locale=no&sid=63TG

Alle svar blir behandlet konfidensielt og vil kun bli anvendt som datagrunnlag i den følgende rapporten. Alle resultat vil kun presenteres på aggregert nivå, og knyttes ikke til den enkelte respondent eller organisasjon.