Gå tilbake til:
Du er her:
Dragefjellet Minifestival vant Bylivsprisen 2019 bilde
Dragefjellet Minifestival arrangeres årlig, er gratis og drives av frivillige i nabolaget. Foto: Martin E. Koch

Dragefjellet Minifestival vant Bylivsprisen 2019

På Byutviklingskonferansen 2019 ble Bylivsprisen delt ut for første gang. Prisen løfter frem aktører som fremmer bylivet og gjør Bergen mer attraktiv. Årets vinner er Dragefjellet Minifestival.

- Bylivsprisen skal anerkjenne og belønne aktører i byen som strekker seg og gjør det lille ekstra, med det resultat at Bergen blir et bedre sted å være. Det gjelder i høyeste grad for årets vinner, sa direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes, da hun delte ut Bylivsprisen under årets byutviklingskonferanse.

Gjennom Bylivsprisen ønsker Bergen kommune å løfte frem og belønne aktører som gjennom fysiske, aktivitetsbaserte eller andre typer tiltak bidrar til å fremme bylivet og gjøre byen mer attraktiv.

Gratis og inkluderende, med mange frivillige

Årets vinner, Dragefjellet Minifestival, har vært arrangert siden 2015 og er en éndagsfestival som arrangeres hvert år på Sydneshaugen. Festivalen har et høyt antall frivillige ildsjeler med tilhørighet til nabolaget, og alle som ønsker det får bidra til gjennomføringen.

Dragefjellet Minifestival vant Bylivsprisen 2019 bilde
Dragefjellet Minifestival mottok 50.000 kroner i tillegg til heder og ære da de vant Bylivsprisen 2019. Foto: Christine Hvidsten
 

Områdets fysiske rammer blir brukt som selve grunnlaget for festivalen, og bygger opp under stedets egenart og identitet.

- Festivalen er et strålende eksempel på en aktiv og attraktiv bruk av byrom i gåbyen Bergen, påpekte Mette Svanes.

Minifestivalen viser også at historiske boligområder med trange gatesnitt kan romme mange ulike initiativer og aktiviteter. Juryen trekker også frem at minifestivalen er en gratis og inkluderende gatefest med høyt kulturelt innhold som når et bredt og mangfoldig publikum. Festivalen bygger bro mellom beboere i ulike livsfaser, og gir et kortreist kulturtilbud til nabolaget og bergensere for øvrig.

I tillegg til heder og ære mottar vinnerne 50.000 kroner fra Bergen kommune.

- Tusen takk, denne utmerkelsen betyr mye for oss. Prisen er til alle de frivillige som bruker mange timer på dette, og pengene skal vi blant annet bruke til å tilby gratis og minnerike aktiviteter for barna i nærområdet, sa representantene fra festivalen fra scenen.

Hederlig omtale

Til sammen 27 kandidater ble vurdert av juryen, og disse favner vidt og har ulik karakter. Både enkeltpersoner, festivaler, bygninger, byrom, organisasjoner og markeder har vært nominert av byens innbyggere.

I tillegg til å kåre Dragefjellet Minifestival som vinner, ga juryen to kandidater hederlig omtale. Felles for alle tre er at de er lokale initiativ, tilbyr noe for folk i alle aldre, er samlende for nærmiljøet og et sted der mange treffes.

De to kandidatene som fikk hederlig omtale på Byutviklingskonferansen 2019, er «Ytre Arna Brød & Sirkus» og «Cafe Ambrosia».

Den frivillige organisasjonen Ytre Arna Brød & Sirkus jobber for å bidra til en mangfoldig og unik bydel, gjennom åpne og inkluderende arrangementer innendørs og utendørs. Juryen løfter dem frem som en forbilledlig aktør som viser at det eksisterer levende sentrum også i bydelene. De sosiale møteplassene som organisasjonen fasiliterer ivaretar mangfoldet, særpreget, engasjementet og kvalitetene i Ytre Arna, og skaper rammer for sosialt fellesskap, gode oppvekstvilkår og deltakelse for alle. Organisasjonen arrangerer blant annet et innholdsrikt gatemarked som er et inkluderende og flerkulturelt initiativ med lav terskel for deltagelse, og viktig for dannelsen av en stedsidentitet i Ytre Arna.

Cafe Ambrosia har på kort tid markert seg som en positiv kraft i nabolaget rundt bybanestoppet på Wergeland, og er blitt et viktig samlingspunkt i en bydel under stadig utvikling. Juryen påpeker at Café Ambrosia er et vellykket eksempel på vern gjennom bruk, og har tilbakeført den gamle torgfunksjonen til Trikkesløyfen på Wergeland. Kafeen er en møteplass som skaper lokalt samhold, gir et vitalt byliv på bakkeplan og tilrettelegger for et sosialt bærekraftig nabolag. Den har også et bredt aktivitetstilbud som inkluderer nabolaget og får folk til å møtes, som filmkvelder, 17. maifeiring, barnevennlig Halloween-feiring og julemarked. Virksomheten samspiller også godt med det offentlige byrommet og de offentlige sitteplassene utenfor selve kafeen.

Fakta om Bylivsprisen:

• Deles ut under den årlige Byutviklingskonferansen, i regi av Bergen kommune

• 2019 er første gang prisen blir delt ut

• Kandidatene skal fremme byliv, styrke møteplasser og gjøre byen mer attraktiv

• Kandidatene er blitt løftet frem og foreslått av byens innbyggere

• Juryen har bestått av syv medlemmer fra Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom og Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Juryformann er Mette Svanes, direktør i Plan- og bygningsetaten.

• Vinneren får 50.000,- kroner fra Bergen kommune – penger som skal komme byens borgere til gode

Tema for årets byutviklingskonferanse var «Gjennomføring i byutviklingen», og mer om programmet og konferansen finner du her.