Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt som forteller om boligsoneparkering foran gult hus
Fra 1. oktober kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen.

Endring i boligsoneregler 1. oktober: Kun én parkeringstillatelse per boenhet

Fra 1. oktober kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen.

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner, hvor beboere med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse. Bystyret vedtok 18. desember 2019 ny forskrift for boligsoneparkering i Bergen, men på grunn av koronapandemien har innføring av enkelte av de nye reglene vært utsatt. 

10. februar 2022 vedtok byrådet at den nye forskriften iverksettes i sin helhet 1. oktober 2022. Fra denne datoen kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen. I tillegg blir ordningen med midlertidig besøksparkering i sone 2–7 i sentrum avsluttet, som innebærer at parkeringsautomaten på Nøstetorget fjernes.  

Reduserer maks antall parkeringstillatelser fra to til én per boenhet 

Etter den nye forskriften kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen. Dette gjelder uavhengig av om du har el- eller fossilbil.

Husstander som ønsker å ha to biler etter 1. oktober, må finne private eller andre løsninger for parkering av bil 2. I ekstraordinære tilfeller har Bymiljøetaten anledning til å gi dispensasjon fra reglene. Dette er i tilfeller der forskriften rammer uforholdsmessig hardt i den enkeltes livssituasjon. Bymiljøetaten vil gjøre en vurdering basert på omstendighetene i den enkelte sak. I søknaden må du begrunne behovet for begge bilene og legge ved dokumentasjon, for eksempel fra arbeidsgiver. Det er det samlede behovet for bruken av to biler som blir vurdert. Søknad sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no 
Saksbehandlingstid må påregnes. 

Endring for besøksparkering i sentrum 

 

Kart som viser boligsone 2 til 7.
Fra 1. oktober blir det ikke lenger mulig å parkere i boligsone 2 til 7 for andre enn beboere i sonen med avtale.

I boligsone 2–7 blir ordningen med midlertidig besøksparkering avsluttet fra 1. oktober 2022. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å kjøpe besøksparkering fra automat på Nøstetorget. Bakgrunnen for tiltaket er kommunens grønne strategi, og et politisk ønske om å redusere gateparkering i Bergen sentrum. Besøkende i sentrum kan parkere i parkeringshus eller på plasser med avgiftsparkering.

Grønn byutvikling er bakgrunn for endringene

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by, og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Endringene i boligsoneforskriften er i tråd med den politiske plattformen til Bergen kommune, og Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 innen 2025. Endringene er også i tråd med nasjonale føringer og målsetninger, og Norges internasjonale klimaforpliktelser. 

Mer informasjon om boligsoneparkering finner du på: www.bergen.kommune.no/boligsoneparkering.

LES OGSÅ:  Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Vestland

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Bymiljøetaten på e-post:
boligsone@bergen.kommune.no eller per telefon: 55 56 56 90.