Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt med boligsoneparkering
Det blir innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29.

Endring i reglene for boligsoneparkering - besøkende elbiler må snart betale

Bystyret har vedtatt revidert forskrift om boligsoneparkering. Maks antall boligsoneplasser per boenhet reduseres fra to til én, og besøkende elbiler må betale.

Maks antall boligsoneplasser per boenhet reduseres fra to til én. Samtidig innføres det betaling for besøkende elbiler i boligsone 8-29. I boligsone 2-7 i sentrum blir det ikke mulig å kjøpe midlertidig soneparkering.

Den reviderte forskriften ble vedtatt av Bystyret 18. desember 2019.

Hver boenhet kan maks ha én bil i boligsonen

Etter den nye forskriften kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen. Boenhet er definert som en enhet som kan brukes som egen bolig, med eget baderom og kjøkken. Boenheten må ha eget bolignummer.

Forskriften trer i kraft 14. februar 2020. For at beboere i boligsonene skal få tid til å omstille seg, vil det være en overgangsperiode frem til 1. april. Vi vil derfor ikke starte håndheving av forskriften før dette.

Dersom du har avtale om to biler i boligsonen i dag, vil kun én av disse bli fornyet 1. april.

Innstrammingen er i tråd med reduksjonen av boligparkeringskravene i Kommuneplanens arealdel (KPA 2018). Det er også i tråd med Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 bil per husholdning innen 2025, og Norges internasjonale klimaforpliktelser.

- Grønn byutvikling er nøkkelen til en bedre by for mennesker og miljø, og Bergen skal være en foregangskommune innen gode bomiljø, reduksjon i utslipp av klimagasser og ivaretakelse av naturen, forklarer byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke
Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke
Anna Pacholczyk

Det vil fortsatt være anledning til å søke om dispensasjon for to parkeringstillatelser i særlige tilfeller.

Betaling for besøkende elbiler

Det blir samtidig innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er 10 kroner per time. Man kan betale med appen Parkering i Bergen / "P i Bergen" (takstgruppe 6019) eller på automater i boligsonene.

For deg som bor i boligsonen, er det fremdeles gratis med el- eller hydrogenbil, men du må registrere den. Du vil få informasjon om hvordan den skal registreres når det nærmer seg.

- Formålet med denne endringen er nettopp å ivareta hele begrunnelsen for innføringen av boligsonen, nemlig å prioritere beboerne. Mange har hatt problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone som følge av at alle elbiler har kunnet parkere gratis, men med denne endringen vil det bli lettere for deg å finne plass i nærheten av der du bor, forteller byråden.

Automaten for besøksparkering på Nøstetorget forsvinner

I boligsone 2-7 i sentrum blir det slutt på midlertidig besøksparkering. Dette betyr at automaten for besøksparkering på Nøstetorget forsvinner, og at det ikke lenger vil være mulig å kjøpe døgn- eller ukeskort. Dette er på bakgrunn av kommunens grønne strategi, og et politisk ønske om å redusere gateparkering. Dette betyr ikke at det ikke vil være parkeringsplasser i sentrum for besøkende.

- Besøkende kan for eksempel parkere i parkeringshus eller stå på plasser med avgiftsparkering på gateplan. Samtidig som man gjør det mindre attraktivt å velge bilen, styrker Bergen de menneske- og miljøvennlige alternativene som kollektiv, sykkel og gange, opplyser byråden.

Besøksparkering for håndverkere er ivaretatt gjennom appen Parkering i Bergen.

Når gjelder endringene fra?

Forskriften trer i kraft 14. februar 2020. For at beboere i boligsonene skal få tid til å omstille seg, vil det være en overgangsperiode frem til 1. april. Vi vil derfor ikke starte håndheving av forskriften før dette.

Les dokumentene i bystyresaken