Gå tilbake til:
Du er her:
Badevannsprøver i Grønevika
Kjell Håland fra Bergen Vann tok i dag badevannsprøver i blant annet Grønevika. Med en temperatur på 11,9 er det kanskje ikke så fristende, men badevannskvaliteten er helt topp!
Bilde: Trude Haugen

Er du klar for badesesongen?

Det er i hvert fall vi! Målinger av badevannskvaliteten og temperaturer fra offentlige badeplasser er godt i gang, og kanskje vi kan gi deg tips om nye badeplasser å besøke når varmen vender tilbake?

Offentlig tilrettelagte badeplasser i Bergen
Vi har 23 offentlig tilrettelagte badeplasser i Bergen.
Bilde: Bergen Vann

I Bergen har vi 23 offentlige badeplasser. Disse er tilrettelagt med toaletter, bosspann og har offentlig ettersyn. Fra april til september blir det herfra tatt ukentlige prøver av vannkvaliteten og badevannstemperaturen blir målt. I tillegg blir det tatt stikkprøver fra 17 andre mye brukte badeplasser gjennom sesongen.

Her finner du oversikt over alle de offentlige badeplassene Bergen, fordelt på bydeler: Bergen kommune - Badeplasser 

En av de som starter hver morgen i  sommerhalvåret med en tur på en av byens badeplass, er Kjell Håland. Han tilhører tilsynsgruppen i Bergen Vann.

-Badevannstemperaturene hadde nok vært bedre om vi ikke tok de så tidlig, men det er på morgenkvisten ecoli'en trives best, og det er primært den vi er ute etter, sier Kjell.

Torsdag 19. mai startet dagen i Lønningshavn i Blomsterdalen, og fortsatte til Grønevika, Sandholna, Mjølkevika og Notabuneset. Vannprøver ble tatt og gjort klar for analyser, og termometeret viste fra 11,3 til 12,3. Badevannstemperatur for de aller tøffeste vil nok de fleste mene.

Kjell Håland
Kjell Håland tar tusenvis av vannprøver hvert år
Bilde: Trude Haugen

Alle de offentlige badeplassene får besøk at Kjell eller en av hans kollegaer rutinemessig gjennom hele sommeren. De tar vannprøver fra opptil 10 badeplasser hver dag. Den sammen gjengen står også for det meste av de over 1000 vannprøvene som blir tatt årlig, både på vannledningsnettet og langs kystlinjen i Bergen kommune. Alt for å trygge at både vannet du bader i og vannet du får i springen din skal være trygt og godt.

Badevannskvalitet

Vannkvaliteten i Bergen er jevnt over god. Lokale variasjoner kan skje etter for eksempel regn. 

-Rett etter et kraftig regnskyll er sjansen for dårlig badevannskvalitet høyere enn vanlig. Som regel vil vannkvaliteten være god igjen etter ett døgn. Uansett har vi rutiner som følger opp dette og finner årsaken, sier Kjell Håland. 

Badevann
Badevannet blir testet for ecoli, og resultatene blir oppdatert på kommunens Badevannssider
Bilde: Trude Haugen

Rent vann til folk og fjord

Fra en tid der avløpet ble dumpet rett i nærmeste innsjø eller sjø, har vi i dag rensemetoder i avløpsrenseanleggene våre som har bidratt til at fjordene våre, og også badevannet vårt, er renere enn noen gang. Renseanleggene er også flyttet fra de indre fjordområdene til mer åpne farvann hvor utskiftningen av vannmassene er bedre.

 

 

Les alt om badevann og badeplasser i Bergen kommune her

 

Måle temperaturen i vannet
Termometeret viste 11,9 i Grønevika på morgenkvisten den 19. mai
Bilde: Trude Haugen