Gå tilbake til:
Du er her:
Utsikt fra Skansen
STADIG RENERE: Selv om luftkvaliteten også avhenger av værsituasjonen, kan vi påvirke hvor mye skadelige partikler som havner i luften. Nå viser en EU-kåring at Bergen er best i Norge på luftkvalitet.
Bilde: Rune Haugseng

EU: Bergen har den reneste byluften i Norge

Få byer i Europa – og ingen i Norge – har bedre luftkvalitet enn Bergen.

Bergen er rangert som nummer 5 av de 320 europeiske byene som EUs miljøbyrå (EEA) har undersøkt.

Trondheim, Oslo og Stavanger er henholdsvis nummer 12, 19 og 20 på listen. Den aller reneste luften finnes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland. Rangeringen er basert på luftmålinger gjort de siste to årene.

– En grunnleggende rettighet

– Det er en grunnleggende rettighet å puste inn ren luft, og det er gledelig å få enda en bekreftelse på at vi lykkes, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Han framhever at byråder før ham har gjort en god jobb på feltet. Siden 2010 er eksempelvis nivået av nitrogendioksid mer enn halvert på målestasjonen på Danmarksplass.

–  I Bergen har vi over mange år redusert utslippene fra veitrafikk og vedfyring, og vi setter i gang tiltak de få dagene luften blir dårlig, sier Bakke.

Bergen oppdaterer handlingsplanen

Hvordan luftkvaliteten er akkurat nå i de ulike bydelene, kan du sjekke på denne siden.

Her finner du også mye informasjon om hvilke tiltak Bergen kommune har til rådighet, hvordan luftkvaliteten måles, helseråd samt en rekke faglige utredninger og rapporter. 

– Skikkelig god luft er noe vi har jobbet med lenge i Bergen, og også møtt kritikk for tiltakene, om det har handlet om å redusere biltrafikken eller bytte ut vedovnene, sier Bakke. 

– Det er alltid kjekt å se at politikken man står for nytter. Bergen sin luft skal fortsette å bli enda bedre sånn at vi forblir i toppen!

God luftkvalitet krever målrettet og kontinuerlig arbeid, og byrådet har nylig vedtatt å oppdatere kommunens handlingsplan.

Dødsfall

Skadelige partikler i luften er et stort folkehelseproblem. 417.000 europeere døde en for tidlig død i 2018 på grunn av dårlig luftkvalitet, anslo EEA i en rapport i november 2020. Dette er likevel 60.000 færre enn ni år tidligere.

En rekke europeiske byer har, i likhet med Bergen, tatt grep for å bedre luftkvaliteten. I den nye rangeringen har 127 av byene en luft som regnes som god, mens 73 byer har dårlig eller svært dårlig luftkvalitet. Det er byer i Polen og Nord-Italia som befinner seg nederst på listen.