Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke sammen med prosjektleder for Bystrand og ny Lungegårdspark, Sara Waagen foran området som skal bli Bergens nye bystrand og Lungegårdspark.
Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke sammen med prosjektleder for Bystrand og ny Lungegårdspark, Sara Waagen foran området som skal bli Bergens nye bystrand og Lungegårdspark.
Bilde: Håvard Prestegården

Forprosjekt for Bystrand og ny Lungegårdspark er ferdig

Nå er forprosjektet med navn “True Blue” levert. Forprosjektet er omfattende og består av 165 sider som viser parkens program og utforming, samt tekniske utredninger og avklaringer.

 

Kart som viser hva som kommer hvor i området, her kan du blant annet se hvor det blir badestrand og hvor det blir kafe.
Forprosjektet viser hva som kommer hvor i området, her kan du blant annet se hvor det blir badestrand og hvor det blir kafé.
Bilde: White Arkitekter AB

Se forprosjektet her:

Illustrasjonsbilde fra parken.
Illustrasjonsbilde fra parken.
Bilde: White Arkitekter AB

I tillegg til forprosjektrapporten er det også utarbeidet en kunst- og kulturstrategi for ivaretakelse av eksisterende skulpturløype, visjonsdokument for bygninger i parken og en medvirkningsrapport som oppsummerer medvirkningsprosessen gjennom skisse- og forprosjektfase. 

De kan du se her.

Byråden og prosjektleder for Bystranden.
– Nå er vi ferdig med forprosjektfasen, og skal i gang med detaljprosjektering til høsten, forteller prosjektleder Sara Waagen.
Bilde: Håvard Prestegården

Forprosjektet blir grunnlag for optimaliserings- og detaljeringsfase høsten 2021. 

– Bystranden og parken blir kjempeviktig for både bergensere og tilreisende, både som møteplass og et sted for å ta seg en dukkert eller ta med barna for å utforske både vann og natur, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.  

Illustrasjon av kveldsaktivitet i parken.
Illustrasjon av kveldsaktivitet i parken.
Bilde: White Arkitekter AB

Bakgrunn 

Våren 2020 ble det gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse om Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen. White arkitekter sammen med diplomingeniør Florian Kosche og AFRY vant konkurransen. 

Gjennom høst og vinter 2020/2021 ble konkurranseforslaget bearbeidet i en skisseprosjektfase og og så en forprosjektfase. I samme periode har White arkitekter også gjennomført en medvirkningsstrategi i samarbeid med det lokale wild-cardkontoret; OK-kontor.  

Forprosjektrapporten med vedlegg er utarbeidet av White Arkitekter AB, på oppdrag fra Bergen Kommune.