Rapport designsprint deleboliger
Rapport fra designprint om deleboliger
Bilde: Byarkitekten

Fra workshop til løsning på tre dager

Se rapporten fra Byarkitektens todagers designsprint for å finne gode romlige løsninger for deleboliger.

Designsprint er en metodikk for å få ulike mennesker, med ulik bakgrunn, kompetanse, fagfelt og rolle til å samarbeide om komplekse problemstillinger. Byarkitekten og forskningsprosjektet BOPILOT gjennomførte designsprinten for deleboliger i november 2019 i  samarbeid med designbyrået Haltenbanken og arkitektbyrået Vill Mer AS.

-Det langsiktige målet vårt med å jobbe med deleboliger på denne måten, er at flere aktører skal se nytten og muligheten av å bygge og bo med ulike former for dele- og sambruksløsninger, forteller prosjektleder Tina Larsen.

Fra ide til visuell løsning

Byarkitekten satte sammen tre tverrfaglige grupper bestående av utbyggere, arkitekter og innbyggere. Interessen for å være med var stor, over 90 personer meldte sin interesse for å være med på to intense dager der gruppene jobbet frem løsningsforslag. Hver av gruppene hadde med seg et arkitektbyrå med ansvar for å videreutvikle ideene til visuelle løsninger eller prototyper.

Disse tre arkitektkontorene tegnet disse løsningsforslagene:

  • Fellesbord til økt samhandling: Arkitektkontoret Helen&Hard
  • Ni rom og kjøkken: Arkitektkontoret LaLa Tøyen
  • Boden – på jakt etter ekstra kvadratmeter: Arkitektkontoret Haugen/Zohar

Les rapporten rapporten og se løsningsforslagene fra Bopilot designsprint

Her kan du finne mer info om forskningsprosjektet Bopilot

Felles møtesteder bidrar til aktiv pensjonisttilværelse

Eva Aakermann om deleboligerfaringer
Eva Aakermann forteller om hvor viktig gode møteplasser for en aktiv og sosial pensjonisttilværelse
Bilde: Byarkitekten


I Bopilot designsprint bidro et ekspertpanel som med korte innlegg ga innsikt i relevante tema. Et av innleggene var i form av et intervju med beboer Eva Aakermann på Helgetun seniorboliger, som tidligere har bodd mange år i Nordås Selegrend borettslag. Hun trekker frem blant annet frem hvor viktig felleslokaler og møtesteder er for en aktiv og sosial pensjonisttilværelse.

Hør Eva Aakermann fortelle om sine erfaringer: