Gå tilbake til:
Du er her:
a
Bilde: Eriksen Skajaa Arkiteker

Friis gate – fra 1987 til i dag, historier fra et bofellesskap i Oslo

Velkommen til NABOKVELD 23.juni på KODE2. Her kan du kan lære alt om livet i en av landets mest omtalte bofellesskap, Friis gate 6!

Velkommen til NABOKVELD 23.juni på KODE2. Her kan du kan lære alt om livet i en av landets mest omtalte bofellesskap, Friis gate 6!
Velkommen til NABOKVELD 23.juni på KODE2. Her kan du kan lære alt om livet i en av landets mest omtalte bofellesskap, Friis gate 6!

Sted: KODE 2
Tid: 23. juni kl. 18.00

Gratis adgang.

Borettslaget Friis gate 6 ble oppført av USBL og ferdigstilt i 1987. Fremdeles er det ett av få bofellesskap i Norge planlagt sammen med fremtidige beboere hvor fellesrom og aktiviteter i fellesskap har vært planlagt fra begynnelsen. Opp gjennom årene har graden av engasjement i fellesskapet variert, men i dag er det en ny generasjon beboere som omfavner tankegodset.

Til NABOKVELD kommer beboerene Thao Ngugyen og Rønnaug Hartz + arkitekt Bård Isdahl for en inngående samtale med Arild Eriksen fra Fragment arkitekter.

Sammen vil panelet svare på- og diskutere spørsmål som: Hvordan ble bofellesskapet slik det ble? Hva slags behov har måttet tilfredsstilles i prosessen? Og; hvilke erfaringer kan man ta med seg inn i framtiden?

Panelet skal i løpet av kvelden avmystifisere hva det faktisk vil si å bo i et bofellesskap.

Om Nabo og Nabokveld

NABO: Hvordan skal vi bo sammen? er en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

NABOKVELD er utstillingens arrangementsserie.

Kuratorer for NABO og NABOKVELD: Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)

Les mer om Boligutstillingen

Arrangementet på Facebook

Se hele juniprogrammet til NABOKVELD

Kuratorer for NABO og NABOKVELD: Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)