Gå tilbake til:
Du er her:
Kanoer i Skomakerdiket.
I friluftskartet kan du se hvor kommunen har gratis kanoutlån, her ved Skomakerdiket.
Bilde: Håvard Holme

Friluftskart med informasjon om telting, fiskevann og badeplasser

Friluftskartet gir deg blant annet oversikt over tilrettelegging for friluftsaktiviteter i byfjellene, og om fiske- og badeplasser både på byfjellene og andre steder i kommunen.

Bymiljøetaten lanserte sommeren 2021 et kart som viser noen av mulighetene for friluftslivsaktiviteter i kommunen. I kartet finner du mye god informasjon om kommunens tilrettelegging i byfjellene. Du finner også oversikt over badeplasser i kommunen og fiskevann på kommunens grunn som du kan fiske gratis langs. I tillegg finner du viktig informasjon om hva som er viktig å huske på som gjest i naturen og hvilke regler som gjelder, for eksempel om bålbrenning og forsøpling.   

Fortsatt under utvikling

En grill ved Skomakerdiket
Kartet viser hvor kommunen har tilrettelagte grill- og bålplasser, her på Fløyen.
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Seksjonsleder for natur- og miljøforvaltning, Kristin Madsen Klokkeide, forteller at kartet har blitt supplert gjennom året som har gått, men at det fortsatt er under utvikling. Litt og litt vil det oppdateres videre med flere områder og med mer informasjon om tilretteleggingen.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på kartet vi publiserte i fjor. Selv om det oppdateres løpende og ikke er helt ferdig utviklet, ser vi at innbyggerne setter pris på informasjonen som er tilgjengelig i kartet. Det er viktig for oss å få ut denne informasjonen, for vi ser at trykket på naturområdene våre er veldig stort, og at det er en økende trend. Det gjør det ekstra viktig å gi god informasjon, ikke minst om hvordan vi må bruke naturen på en måte som gjør fotavtrykket vårt så lite som mulig, forklarer Klokkeide.

Strenge regler for telting i Fløyenområdet og i områder som er viktig for drikkevannet

I utgangspunktet er det tillatt å telte og å sove i hengekøye på byfjellene. Dette gjelder likevel ikke i Fløyenområdet og i områder med restriksjoner på grunn av drikkevann. I kartet vil du se at disse områdende er tydelig avgrenset. Å henge opp en hengekøye for en liten turpause er imidlertid lov.

– Grunnen til de strenge reglene i Fløyenområdet er for å redusere trykket i et friluftsområde som brukes av svært mange.  I områder for byens vannforsyning gjelder de samme reglene for telting og hengekøyer, og der er det heller ikke lov å bade og fiske, forklarer Klokkeide.  

Tømmervågen
Tømmervågen
Bilde: Bergen Vann

Badeplasser

Bergen Vann sjekker ukentlig vannkvaliteten og måler temperaturen på totalt 23 badeplasser i Bergen. Her blir det tatt ukentlige vannprøver, og badeplassene er tilrettelagt med toalett, bosspann og offentlig ettersyn. Ytterligere 17 blir fulgt opp gjennom sesongen. 

Her kan du lese alt om badevann i Bergen kommune, og se hvor din nærmeste badeplass er.

Viktig med god planlegging

Gapahuk ved Tennebekk
Friluftskartet viser hvor kommunens gapahuker er plassert, her ved Tennebekk.
Bilde: Jan Robert Brandsdal

Friluftskartet er bare tilgjengelig i digital utgave, og er tilpasset både mobil- og pc-skjerm. Det er likevel viktig å huske at det ikke er internettdekning alle steder. Du må derfor fortsatt planlegge turen godt på forhånd, og ta med deg kart og kompass hvis du skal langt. 

– Husk at i naturen er du gjest, og det er vårt alles ansvar å ta godt vare på våre felles ressurser, og å verne om fugl, fisk, dyr og planter, påpeker Klokkeide.  

– I tillegg er det veldig viktig å respektere bålforbudet fra 15. april til 15. september. Skal du grille, dra til en av kommunens godkjente bål- og grillplasser i byfjell og friluftsområder.   

Bymiljøetaten ønsker deg mange gode opplevelser i naturen fremover!  

Her finner du kartet

Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her