Gå tilbake til:
Du er her:
Trær i Strømgaten
Strømgaten i krysset ved Allégaten.
Bilde: Sissel Øye / Sweco

Gi innspill til beplantningsplan for gatetrær

Beplantningsplanen for gatetrær i Bergenhus bydel legges nå på høring.

Bymiljøetaten har laget en plan for planting av nye trær i Bergenhus bydel. Samtidig har etaten laget en håndbok for gatetrær i Bergen. 

To ambisjonsnivåer

Beplantningsplanen beskriver hvor det anbefales å plante nye gatetrær i bydelen. Forslaget skisserer to alternative ambisjonsnivåer for nyplantning, en nøktern og en ambisiøs plan. Gjennomføring av nøktern plan vurderes som et minimum for å kunne skape sammenheng i grønnstrukturen. Om planen gjennomføres som foreslått, innebærer det å plante i overkant av 400 nye trær i bymiljøet. I ambisiøs plan er det lagt opp til at antallet nye gatetrær i bydelen dobles til ca. 800. Gatetrær som visuelt og estetisk innslag i bybildet blir da mer tydelig, og gatetrærnes økologiske funksjoner kan i sterkere grad utnyttes.  

Bymiljøetaten ønsker blant annet innspill på hvilket ambisjonsnivå kommunen bør legge seg på i det videre arbeidet med gatetrærne. 

Planen foreslår et variert innslag av nye trær innenfor de 24 områdene som bydelen er delt inn i, for eksempel når det gjelder tresorter og fordelingen av større og mindre trær.  Det legges opp til at plantingen vil skje over tid og knyttes mot konkrete opprustingsprosjekter for gater og byrom i bydelen. 

Plandokumenter 

 

Gi innspill

Byrådet vedtok i møte 09.06.22 at forslag til beplantningsplan for gatetrær i Bergenhus bydel legges ut til offentlig ettersyn og høring. Vi ber om at innspill til planen sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no innen 22. august 2022.  E-posten merkes med saksnummer 2022/105180.