Gå tilbake til:
Du er her:
Kartutsnitt som viser hvor arbeidet vil foregå
Arbeidet vil foregå på strekket som er markert med lilla.
Bilde: Bymiljøetaten

Gjenåpner strekning fra Rundemanden for gående

Strekningen fra Rundemanden åpnes for gående fra mandag 21. september.

Brushytten, illustrasjonsbilde
Brushytten, illustrasjonsbilde.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Det vil fortsatt pågå noe arbeid langs veg, men det kan passeres.

Når det gjelder kjøretøy er det også mulig å passere, men da er det ønskelig at det gjøres avtale med entreprenør om dette i forkant. Sikrings arbeidet vil pågå i vegkant i cirka to uker til før nedrigging starter.

Bymiljøetaten jobber med fjellrensk, vegetasjonsrensk og etterfølgende bolting av fjell, på strekningen fra Brushytten og opp til Rundemanen. 

Arbeidet har stengt strekningen fra Brushytten og opp til Rundemanen i perioder i august og september.