Gå tilbake til:
Du er her:
w
Bilde: Asplan Viak

Har invitert Unesco-eksperter på Bryggen-befaring for å få råd

Neste uke kommer inviterte Unesco-eksperter til Bergen for å gjøre en befaring i forbindelse med den planlagte utbyggingen av Bybanen langs Bryggen.

Den rådgivende befaringen, eller Advisory mission som den formelt heter, vil resultere i en rådgivende rapport som vurderer om de planlagte løsningene for Bybanen ved og langs Bryggen kan påvirke verdensarvstedet negativt. Denne rapporten vil foreligge i løpet av høringsperioden. Slik kan eventuelt planene justeres før endelig vedtak. Kommunen ber også om råd for det pågående arbeidet med etablering av en buffersone rundt Bryggen. 

Befaringen vil gå over to tettpakkede dager der ekspertene fra Unesco og dets rådgivende organ Icomos internasjonalt (International Council on Monuments and Sites) vil i tillegg til å snakke med forvaltningen snakke med en rekke aktører fra både næringsliv, eiere, brukere av Bryggen og andre interesseorganisasjoner tilknyttet bybanen og verdensarvstedet Bryggen.

Ønsker å involvere Unesco så tidlig som mulig 

Bybane langs Bryggen er ikke bare et lokalt og nasjonalt anliggende. På grunn av verdensarvverdiene vil UNESCO og Icomos også ta stilling til hvordan virkningene på Bryggens fremragende universelle verdier er ivaretatt. Unesco og Icomos har vesentlig erfaring i hvordan utvikling i verdensarvområder kan utføres mest mulig skånsomt. Unesco har også mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra berørte parter som er uenig i løsningene som er blitt presentert.

-Jeg er glad for at Unesco har tatt seg tid til å komme til Bergen for å gjøre denne befaringen. Ved å snakke med så mange ulike aktører vil ekspertene få bred innsikt i hvordan løsningene faktisk vil påvirke verdensarvstedet, sier byråd for Byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Vil gi godt beslutningsgrunnlag

Den rådgivende rapporten fra Unesco kommer i tillegg til den uhildete konsekvensutredningen av verdensarvverdiene (KUVA) som Bergen kommune allerede har fått utført, i tråd med anbefalingene fra verdensarvkomiteen, byantikvar og øvrige kulturminnemyndigheter. Det har til nå vært laget to rapporter. For å ivareta hensynet til verdensarvverdiene best mulig, har anbefalingene fra rapportene blitt fulgt opp underveis i planleggingen. I forbindelse med høringen av planforslaget for Bybanen til Åsane vil det i høst bli lagt frem en samlet KUVA rapport som vurderer løsningene i planforslaget. 

-Sammen med konsekvensutredningen for verdensarvstedet (KUVA) og selve planforslaget, vil den rådgivende rapporten gi et godt beslutningsgrunnlag før den endelige behandlingen av reguleringsplanforslaget for Bybanen til Åsane til våren, sier byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Det er klima- og miljødepartementet som representerer statsparten i Unesco som formelt har anmodet verdensarvsenteret om et «Advisory mission» på bakgrunn av henvendelse fra Bergen. Riksantikvaren, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har tilrettelagt de faglige og praktiske forberedelsene, og sammen planlagt gjennomføringen.