Gå tilbake til:
Du er her:
Har trukket vinnere av gavekort i undersøkelse om kvalitet bilde
Har spurt beboere i fortettingsområder om hvordan de opplever kvaliteten i bo- og nærmiljø
Bilde: Ann Kristin Loodtz

Har trukket vinnere av gavekort i undersøkelse om kvalitet

Sentrumsgavekort på 500 kroner er i disse dager på vei til fem av dem som besvarte Byutviklings undersøkelse om kvalitet i bo- og nærmiljø.

Trekningen ble gjort av Rune Bakervik like før byrådsskiftet.

Har trukket vinnere av gavekort i undersøkelse om kvalitet bilde
Rune Bakervik trekker de fem heldige vinnerne av gavekort
Bilde: Anne Kringstad

Opplevelse av kvalitet i bo- og nærmiljøet

Beboere i Møllendal, Damsgård og ulike områder langs bybanen ble spurt om hvordan de opplever kvaliteten i bo- og nærmiljøet sitt. 1514 deltok i undersøkelsen, som har mål om å gi et felles kunnskapsgrunnlag om ulike utforminger som kan gi fortetting med kvalitet.

Undersøkelsen kom i stand som en del av en evaluering av ulike fortettingsområder og transformasjonsområder som bystyret har bedt byrådet i Bergen om å gjennomføre:

1. Bystyret ber byrådet gjennomføre en evaluering av ulike fortettingsområder som for eksempel transformasjonsområdene i Damsgårdssundet og Møllendal samt ulike områder lang bybanen. Evaluering bør få frem hvilken utforming som gir fortetting med kvalitet: krav til størrelse på leiligheter, kvalitet på uteområdet, lekeplasser, nærhet til skole/barnehage og butikk.

2. I forbindelse med planlagt, bydelsvis befaring, for Bystyret høsten 2018 ber en om at det blir fokusert på fortettingsområder som er under bygging eller ferdigstilt

På bakgrunn av undersøkelsen lages det nå en rapport som bystyret skal behandle.