Gå tilbake til:
Du er her:
utekino BIFF Møhlenpris med masse mennesker
Bergen internasjonale filmfestival er blant de nominerte. Her er fra utekino på Møhlenpris
Bilde: BIFF

Her er de nominerte til Bylivsprisen 2022

Gjennom Bylivsprisen ønsker Bergen kommune å løfte frem aktører som bidrar til å fremme bylivet og gjøre byen mer aktiv og attraktiv. Her er de nominerte.

Bylivsprisen anerkjenner aktører i byen som strekker seg og gjør det lille ekstra, slik at Bergen blir et bedre sted å være. Tiltakene kan være varige eller midlertidige, men bør henvende seg til et bredt spekter av byens befolkning og være tilgjengelig for alle. Dette er tredje året prisen deles ut, og forslag til kandidater er kommet fra byens innbyggere.  

Vinneren mottar 50.000 kroner fra Bergen kommune, og vinneren blir offentliggjort på Byutviklingskonferansen i Grieghallen fredag 25. november. Her er årets kandidater: 

 

GC Rieber, Marineholmen

bystrand på Møhlenpris, sommer
De uformelle møteplassene på Marineholmen bidrar til liv mellom byggene.
Bilde: Ann-Kristin Lootdz, Bergen kommune

GC Rieber Eiendom er nominert for sitt bidrag til utviklingen av Marineholmen. Området som tidligere var et lukket verftsområde, er blitt et åpent og inkluderende sted for alle. Det menneskelige aspektet i byrommene blir vektlagt, og utviklerne tilrettelegger for nye spennende møteplasser og et godt byliv i tillegg til nye arbeidsplasser. Juryen håper dette kan være til inspirasjon for utbyggere i andre fortettingsområder i Bergen.  

 BIFF – Bergen internasjonale filmfestival 

I en god uke på høsten hvert år blir Bergen omgjort til filmfestivalbyen. BIFF skaper møtesteder for innbyggere i alle aldre, både innendørs og utendørs. Mange av filmene har faglige innledninger og samtaler i forkant, og dermed blir filmenes tema hentet ned fra lerretet til folks hoder og hjerter. Stikkordene er samfunnsopplysning, kunnskap, engasjement og inspirasjon.  

 

Liv og røre på Torgallmenningen
Festallmenningen
Bilde: Festspillene/Thor Brødreskift

Festallmenningen 

Under årets Festspill ble det skapt et lavterskel pusterom der Festspillene og VILL fremmet viktigheten av menneskenes kontakt med naturen. Under festivalen ble Torgallmenningen et sted man kunne være lenge, istedenfor å haste forbi. Uteprogrammet var gratis og tiltrakk seg et bredt publikum som inkluderte familier, flerkulturelle, skoleelever, barnehagebarn, studenter, pensjonister og turister. 

Julestemning i Steinkjelleren
Steinkjelleren Steg For Steg er blant de nominerte
Bilde: Steinkjelleren Steg For Steg

Steinkjelleren Steg For Steg 

"Steinkjelleren Steg For Steg" har i mange år jobbet med å få rustet opp, ivaretatt og gjøre Steinkjellergaten-Stølegaten attraktiv igjen. De har fått aktivitet i gaten og nytt liv i mange av næringslokalene på gateplan. Her er det skapt aktiviteter både på dagtid og kveldstid.  

Som et av flere virkemidler arrangeres gatemarked flere ganger i året. De bidrar sterkt til et levende gatemiljø og til trivsel blant beboerne, og er i tillegg en viktig del av kulturmiljøet rundt verdensarvstedet Bryggen. 

 

logo NABO
NABO-utstillingen genererte mange diskusjoner rundt det å bo i en by.

NABOkveld på KODE 

NABO-utstillingen på KODE trakk fulle hus i flere måneder tidligere i år. Det ble arrangert en rekke NABOkvelder som hadde et høyt faglig nivå, samtidig som de ble åpnet opp for det generelle publikum. Arrangementene bidro til viktige diskusjoner om det å bo i en by, deriblant sosial bærekraft og alternative boformer. 

 

bygartnerne i teaterparken
Bygartnerne er blant de nominerte.
Bilde: Bergen kommune

Bygartnerne  

Bygartnerne bidrar med det lille ekstra i all slags vær for å gjøre byrommene og parkene våre fine. Resultatet er til glede for alle året rundt - store og små, innbyggere og turister. Et varemerke for byen vår.  

 

 

Juryen for Bylivsprisen har bestått av etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Wanvik, byantikvar Johanne Gillow, byarkitekt Maria Molden, seniorrådgiver Mary Økland ved Seksjon for bolig og områdesatsing og etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.