Gå tilbake til:
Du er her:
Bybanen til Åsane

Holdt informasjonsmøte om Bybanen til Åsane

Mandag 30. november holdt Bergen kommune et åpent, digitalt informasjonsmøte om Bybanen til Åsane. Det var informasjon om status for planarbeidet, og mulighet for å stille spørsmål.

Bybanen til Åsane ble vedtatt i 2016 og 2018, og planleggingen av bybanetrasé og hovedsykkelrute pågår. I november i år la Plan- og bygningsetaten frem en rapport for å orientere om våre vurderinger og anbefalinger så langt i planarbeidet.

Vi er nå ferdig med den såkalte skissefasen, og etter nyttår starter detaljplanleggingen. Planforslaget legges frem på høring i 2022.

Formålet med møtet er å orientere om status for planarbeidet og vurderinger som er gjort så langt, samt svare på spørsmål. Direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes, og prosjektleder Solveig Mathiesen vil lede møtet.

Tid og praktisk informasjon

  • Informasjonsmøtet gjelder hele bybane- og sykkeltraséen mellom sentrum og Åsane. Møtet finner sted mandag 30. november 2020 klokken 18.00-19.30. 

På grunn av hensynet til smittevern blir møtet gjennomført digitalt i videokonferanseverktøyet Teams. Du trenger bare en vanlig nettleser for å delta i møtet, og det krever ingen påmelding.

Det blir mulighet for å stille skriftlige spørsmål i chattefeltet, men ikke muntlige spørsmål.

Her kobler du deg på møtet mandag 30. november 

Informasjonsmøte om tilleggsutredning for Griggastemma

I skissefasen ble det gjort tilleggsutredninger for to strekninger langs traséen, og det er kommet spesielt mange spørsmål og innspill knyttet til tilleggsutredningen for Griggastemma. Derfor inviterte Plan- og bygningsetaten til et ekstra informasjonsmøte for beboere og næringsdrivende i dette området onsdag 25. november.

 

Dersom det er spørsmål knyttet til møtene, kan du sende e-post til elisabeth.matre@bergen.kommune.no

Oppsummeringsrapport, tilleggsutredninger mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du her:

https://miljøløftet.no