Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • HØRING: BIR Avfallsenergi AS søker om kverning av farlig avfall og omlasting av matavfall i Rådalen
BIR AS/Multiconsult
Bilde: BIR AS/Multiconsult

HØRING: BIR Avfallsenergi AS søker om kverning av farlig avfall og omlasting av matavfall i Rådalen

Søknaden gjelder innendørs kverning av CCA- og kreosotimpregnert trevirke og avfall med ftalater innendørs i eksisterende hall. Gi høringsinnspill innen 14. februar.

BIR Avfallsenergi AS har tillatelse til å forbrenne disse fraksjonene, men ikke til kverning.

BIR Avfallsenergi AS orienterer også om at det i forbindelse med oppstart av separat innsamling av matavfall fra 2022, midlertidig kan bli aktuelt å foreta omlasting av matavfall innendørs i den samme hallen. 

Gi høringsinnspill

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på www.miljodirektoratet.no/hoeringer

Miljødirektoratets referanse er 2021/1643. 

Høringsdokumentene kan også sendes skriftlig til 
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. 

Høringsfrist er 14. februar 2022