Gå tilbake til:
Du er her:
Syv år gammel gutts boligdrøm
Syv år gammel gutts boligdrøm

Hva mener vi er gode kvaliteter i bolig og nabolag for familier med barn?

Det kan du være med og diskutere på Nabokveld på Kode 29.juni

Velkommen til Nabokveld om fortetting og kvalitet for barnefamilier 29.juni
undefined
Bilde: undefined

TID: Onsdag 29.juni kl. 18.00-20.00
STED:KODE2 

Gratis adgang

Hva mener vi er gode kvaliteter i bolig og nabolag for familier med barn? Dette er viktige spørsmål når vi jobber med byutvikling og er sentralt tema når vi skal utvikle områder som for eksempel Dokken og Grønneviken. 

Med utgangspunkt i fortettingsdebatten, og kommunens ønske om en kompakt byutvikling og tilflytting av småbarnsfamilier til sentrum, skrev Magnus Meinert og Stig T. Thomassensin masteroppgave om bokvalitet for småbarnsfamilier i Bergen. Magnus og Stig gjennomførte dybdeintervjuer og romlige analyser av nærmiljø og så på betydningen av bokvaliteter utfra sitt faglige ståsted og barnefamiliene selv la vekt på. 

Vi har invitert Stig og Magnus til å fortelle om hovedfunnene i sin masteroppgave og til å reflektere over hvordan de har jobbet videre med denne kunnskapen når de nå som planleggere har jobbet med prosjekter i TAG Arkitekter og A-Stab der Magnus og Stig jobber i dag.T

il panelsamtalen har vi også invitert Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke og Leder i Ungdomsrådet Ingvild R. Digernes. Elisabeth Ulseth kommer også for å dele sine erfaringer som beboer og små barn i Damsgårdsveien 62, et nyere boligprosjekt tilpasset nettoppbarnefamilier.

Program

18:00 Velkommen!

18:10 Presentasjon av masteroppgave -Bokvalitet for småbarnsfamilier i Bergen, Magnus Meinert og Stig T. Thomassen

18:45 -PAUSE

19:00 Perspektiver på bo-og nabolagskvaliteter for familier med barn i oppvekst
Thor Haakon Bakke –Byråd for klima, miljø og byutvikling
Ingvild R. Digernes –Leder ungdomsrådet
Elisabeth Ulseth –Beboer og småbarnsforelder i 1912-Damsgårdsveien 62 

19:15 –åpen debatt / panelsamtale

20:00 -SLUTT

Om Nabo og Nabokveld

NABO: Hvordan skal vi bo sammen? er en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

NABOKVELD er utstillingens arrangementsserie.

Kuratorer for NABO og NABOKVELD: Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)

Les mer om Boligutstillingen

Se hele juniprogrammet til NABOKVELD

Kuratorer for NABO og NABOKVELD: Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)