Gå tilbake til:
Du er her:

Hvem fortjener Arkitektur- og byformingsprisen 2020?

Nå kan du foreslå hvilket bygg, byrom eller landskapsanlegg som fortjener Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2020.

Denne prisen skal fremme og belønne de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste 3 årene.

Send oss ditt forslag innen 25.september

Alle har anledning til å foreslå kandidater. Du kan foreslå kandidater på følgende måte:

Send ditt forslag til verdige prisvinnere til Bergen kommune på epost:
byarkitekten@bergen.kommune.no innen 25. september.

Merk e-posten: «Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2020».

Vi ser frem til mange gode forslag til prisen!

Enebolig Søre Titlestad 24E,Kvalbein Korsøen Arkitektur.Hvem vil du skal vinne årets pris
Vant i fjor:Enebolig Søre Titlestad 24E,Kvalbein Korsøen Arkitektur.Hvem vil du skal vinne årets pris?
Bilde: Kvalbein Korsøen Arkitektur

Tidligere prisvinnere

På nettsiden Arkitektur i Bergen finner du en oversikt over tidligere vinnere av prisen, med juryens begrunnelse.