Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsfoto Bryggen
Som en del av evalueringsarbeidet ønsker Miljøløftet tilbakemeldinger fra gående, syklende og kjørende på det endrede trafikkmønsteret over Torget og Bryggen i sommer.
Bilde: Foto: Miljøløftet

Hvordan synes du sommerstenging for biltrafikk over Torget fungerer?

Trafikkmønsteret over Torget og Bryggen er endret frem til 16. august. Tiltaket skal evalueres etter prøveperioden, og som en del av dette ønsker Miljøløftet tilbakemelding på dine opplevelser.

Som mange nå har fått med seg, er trafikkmønsteret foran Bryggen og Torget endret i sommer. Prøveordningen er politisk vedtatt, og målet er å teste ut mulighetene for å redusere gjennomgående biltrafikk i sentrum. Mindre biltrafikk i sentrum skal gi bedre plass til kollektiv, sykkel og gange, mindre støy og luftforurensning og generelt mer trivsel i bygatene. Med redusert biltrafikk i sentrum blir den indre bykjernen mer fredelig for myke trafikanter. 

Her finner du kart og mer informasjon om stengningen av Torget
 

Digitalt tilbakemeldingsskjema

Etter sommeren skal det gjøres en evaluering av hvordan stengingen og trafikkomleggingen har fungert, og man skal vurdere en eventuell videreført løsning. Som en del av evalueringen ønsker Miljøløftet også tilbakemeldinger fra publikum, både de som ferdes i sentrum til fots og på to og fire hjul.

På Miljøløftets hjemmesider ligger det et digitalt tilbakemeldingsskjema der du kan beskrive dine opplevelser knyttet til trafikkomleggingen.

Skjemaet finner du her
 

Fakta om sommerstengingen

  • Mellom 4. juli og 16. august blir det endret kjøremønster for bil og MC over Torget og Bryggen
  • Målet er å redusere biltrafikk i sentrum, og gjøre det mer trivelig for myke trafikanter i bykjernen
  • Prosjektet er i regi av Miljøløftet, og Bystyret vedtok prøvestengingen april 2020
  • Busser, mopeder og taxier kan fremdeles kjøre over Torget og Bryggen. Dette gjelder også turistbusser.
  • Varetransport over Torget mot nord vil være mulig mellom kl. 10 og 14 alle dager
  • Det blir manuell skilting som gjør det mulig å åpne Torget og Bryggen på kort varsel i situasjoner når dette er nødvending, eksempelvis dersom Fløyfjellstunnelen må stenges.
     

Utfyllende informasjon om trafikale konsekvenser av prosjektet finnes på Miljøløftets nettsider.
 

Kontaktpersoner

Spørsmål om vedtaket fattet i Bergen bystyre og trafikkplan sentrum:
Senioringeniør ved Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, Rolf Knudsen, telefon: 994 26 030

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av stengingen:
Fungerende prosjektleder i Statens vegvesen, Beate Eide Riisnæs, telefon: 962 36 913

Spørsmål om Miljøløftet:
Sekretariatsleder i Miljøløftet, Solveig Paule, telefon: 930 53 457