Gå tilbake til:
Du er her:

Hydranter skal bare brukes til brannslukking

Det er ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak. Godkjente firma kan benytte egne kommunale vannposter.

Feil på hydranter kan være kritisk

Hydranter skal ikke brukes til spyling av plasser, gater og lignende. Hverken privatpersoner, borettslag eller bedrifter har anledning til å benytte hydranter til vannuttak. Ved feil bruk kan hydranten :

  • svikte når brannvesenet har bruk for slukkevann
  • få tilbakeslag av forurenset vann inn på vannledningsnettet og spre smitte
  • bli sprengt av frost 

Koster dyrt

 Om vinteren vil hydrantene fryse og bli sprengt dersom de ikke blir lukket og tømt på forsvarlig måte etter bruk.

hydrant
Ødelagte hydranter er en stor utgift for kommunen.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

-I 2018 kostet ødelagte hydranter kommunen 14,3 millioner kroner. Vi anslår at ca 20% av dette beløpet, rundt 3 millioner kroner, kom av ulovlig bruk av ufaglærte, sier Arne Gabriel Svendal, driftsleder i Vann- og avløpsetaten.

-Det koster i snitt 50 000 kroner å reparere en hydrant, og utgiftene vil bli belastet den som ulovlig benytter seg av kommunens hydranter, opplyser Svendal.

Fare for bakterier

 I tillegg til skader på hydrantene, er det også fare for at bakterier kan komme inn på vannledningsnettet og forårsake sykdom. Vannpostene er tilrettelagt med tilbakeslagssikring for å unngå dette.

For ytterligere spørsmål, kontakt Arne G Svendal, avdelingsleder Drift i Vann- og avløpsetaten på tlf. 55 56 78 15 eller e-post: arne.svendal@bergen.kommune.no

Feil på vannpostene kan meldes Vaktsentralen på telefon: 55 56 78 15

Send søknad om å tappe vann fra kommunale hydranter til Vann- og avløpsetaten på e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no