Store Lungegårdsvann
Store Lungegårdsvann
Bilde: Anne Christine Knag

Informasjonsmøte om skrotrydding i Store Lungegårdsvann 10. oktober

Bymiljøetaten inviterer naboer og berørte til informasjonsmøte om skrotrydding i Store Lungegårdsvann 10. oktober.

Forberedelser til å etablere riggområdet for rensing av skrot ved Draugen motorbåtforening pågår. Her vil det bli satt opp rubbhall med plass til renseanlegg og vaskeplass. Rubbhallen vil beskytte renseanlegget for vinterkulde og omgivelsene for støybelastning.

Skrotet som tas opp vil bli vurdert med hensyn til om det kan sendes til gjenvinning og hva som eventuelt må sendes til anlegg for spesialavfall. Skrotryddingen skal være ferdig til våren 2023.

Vil medføre lite transport
Transporten i forbindelse med skrotryddingen vil være begrenset til noen få lastebiler i uken. 

Gang- sykkelveier vil være åpne og tilgjengelige
Skrotryddingen vil ikke ha innvirkning på den nye gang- og sykkelveien mellom Fløen og Amalie Skram videregående skole. Både nye og gamle gangveier rundt Store Lungegårdsvann vil være åpne og tilgjengelige.

Meld deg på informasjonsmøte

Du er velkommen til et informasjonsmøte for å høre mer om prosjektet.

 Prosjektleder fra Bymiljøetaten vil fortelle om planer, status, fremdrift og det vil være mulig å stille spørsmål.

TID: Mandag 10. oktober klokken 18.00-20.00 
STED: Bergen brannstasjon på Nygård

Møtet er gratis og åpent for alle, og for å få oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi at du melder deg på møtet her  innen 9.oktober.

Kontakt: Bymiljøetaten