Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt som sier at vannet ikke er trygt.
IKKE FARBAR IS: Ingen vann i Bergen som Bymiljøetaten har kontrollert, har farbar is.
Bilde: Siv Kristin Eikås Hovland

Ingen vann i Bergen har farbar is

Bymiljøetaten har i denne kuldeperioden kontrollert is-tykkelsen på flere vann. Ingen av dem har farbar is.

OPPDATERT 13. JANUAR 14.00:

I kuldeperioder måler Bymiljøetaten ulike vann i Bergen for å kontrollere om isen er farbar. Isen må ha en minimumstykkelse på 15 centimeter for å bli regnet som farbar. Trude Jordal, leder for utedriften i Bymiljøetaten, forteller at de har kontrollert både indikatorvann og andre nærliggende vann ulike steder i kommunen. Ingen av dem har farbar is. Oversikt over hvilke vann Bergen kommune måler isen på, finner du i kartet i innbyggerhjelpen om ismåling.

– Et indikatorvann er et vann der det erfaringsmessig har vist seg at isen legger seg først i en bydel. Dette gir oss en pekepinn på istykkelsen på vannene i samme område, sier Jordal.

Følg med på nettsiden

Bymiljøetaten fortsetter å måle istykkelsen på vann i Bergen i kuldeperiodene, og oppdaterer fortløpende dette kartet i innbyggerhjelpen over hvilke vann som er kontrollert.

- Respekter skilting

– Dersom isen på et vann blir ansett som farbar, blir det aktuelle vannet markert med grønt i kartet. Det vil da også bli satt opp skilt med farbar is ved vannet, sier Jordal. 

Hun legger til at alle må respektere skilt ved det enkelte vann, og ber innbyggerne om å ikke bevege seg ut på vann der det er skiltet med at isen ikke er trygg.

– Ha respekt for isen og hold deg unna usikre områder, fremhever Jordal.  

Minner om smittevern

På Skansedammen er det imidlertid allerede full skøyteaktivitet. Det skyldes at dette er en kunstig dam med en vanndybde på kun ti centimeter i vinterhalvåret. Jordal er glad for at folk benytter seg av denne skøyteisen, men minner om at alle må holde smittevernreglene også utendørs.

– Det har vært tett med folk på Skansedammen de siste dagene, og vi har fått flere bekymringsmeldinger med tanke på frykt for koronasmitte. Det er viktig at alle bidrar til å holde koronasmitten nede, sier Jordal til slutt.   

Her finner du oppdatert informasjon om koronaviruset