Gå tilbake til:
Du er her:
Sjøørret med synlige sår
Lakselus på sjøørret gir sår og soppdannelser
Bilde: Prosjektet «Apeltunvassdraget – en perle i Bergen»

Innfører forbud mot å fiske laks og sjøørret i Nordåsvannet i 2021

På grunn av høye nivåer av lakselus på sjøørret, vil det ikke være lov å fiske etter laks og sjøørret i Nordåsvannet i 2021. Dette er for å verne om de sårbare sjøørretbestandene.

Det har våren 2021 kommet inn mange meldinger om svært høye nivåer av lakselus på sjøørret i Vestland, og det er observert mye luseinfisert og skadet sjøørret som har vandret tilbake til elvemunninger for avlusing. Meldingene kommer fra store deler av gamle Hordaland fylke. 

Spesielle regler i fredningssoner

Nordåsvannet er det vi kaller en fredningssone, med spesielle regler for fiske. Fredningssonene er definert som sjøområdene utenfor elver og bekker som har bestander av laks og sjøørret, og det er Statsforvalteren som har definert utstrekningen for de ulike fredningssonene gjennom egen forskrift.

Fiske etter laks og sjøørret i fredningssoner har inntil i år fulgt fisketiden til sjøørret i vassdragene som renner ut i fredingssonen, og for Nordåsvannet har det vært lov å fiske i perioden 1. juli til 15. september. Etter en endring i den nasjonale forskriften om fiske etter laks og sjøørret i sjøen våren 2021, ble det imidlertid lov å fiske etter laks og sjøørret i fredingssonene i Hordaland hele året.

Store mengder lakselus truer sjøørretbestanden

I år er det som nevnt oppdaget svært høye nivåer av lakselus som truer fiskebestanden. Som følge av at lakselus ikke overlever lengre perioder i ferskvann, er sjøørreten smart og vandrer tilbake til områder med mye ferskvann for å avluse seg. Selv om fiskene blir kvitt lusen ved å vandre tilbake til ferskvann, får de ofte store sår og soppdannelser som følge av lakselusen.

Når mye sjøørret vandrer tilbake til brakkvannsonene (områder som veksler mellom salt- og ferskvann) for å avluse seg, fører det til at en større mengde fisk er lettere tilgjengelig for fiske. For truede og sårbare bestander vil dermed økt fangst gjennom sportsfiske kunne gi store skader på bestanden. På grunn av denne ekstraordinære situasjonen, har Statsforvalteren i Vestland sett seg nødt til å regulere fiske i fredingssonene i Hordaland. 

For Bergen kommune sin del medfører den nye reguleringen at det ikke vil være lov til å fiske etter laks og sjøørret i Nordåsvannet i 2021. Dette er fordi ingen av bekkene eller elvene som renner ut i Nordåsvannet er åpen for fiske etter sjøørret.

I Arnavågen vil fisketiden være som den har vært tidligere år, det vil si åpent for fiske i perioden 1. juli til 15. september.

Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her