Gå tilbake til:
Du er her:
En kvinne og en mann på hver sin svarte elsparkesykkel
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Inviterer til pilotprosjekt for utleie av elsparkesykler

Bymiljøetaten har sendt ut invitasjon til å delta i pilotprosjektet for smartere regulering av utleie av elsparkesykler i sentrum og Åsane.

Utleie av elektriske sparkesykler kan være positivt for et miljøvennlig transporttilbud i Bergen.

- Vi ønsker å satse på dette, men vi må sikre at det blir regulert på en måte som gjør det trygt for alle å ferdes i byen, sier Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten. 

Mål med prosjektet

Våre hovedmål med pilotprosjektet er å ivareta trygghet, ryddighet og framkommelighet for alle i gater og byrom, og samtidig finne ut mer om hvordan mikromobilitet kan bidra positivt i byens transportsystem. For å oppnå dette ble det tidlig klart at det er helt nødvendig med et prosjekt som legger til rette for testing og læring sammen med aktørene. 

Samtlige operatører i elsparkesykkel-bransjen kan søke om å bli med i pilotprosjektet. Bymiljøetaten velger ut maksimalt fire av søkerne til å delta i oppstarten av prosjektet etter gitte kriterier.  

Nytt og innovativt

Vi rigger et helt nytt og innovativt reguleringsverktøy som skal prøves ut i prosjektet.

– Gjennom å utveksle data med operatørene kan vi til enhver tid bestemme hvor det er lov å parkere, hvor mange sykler det er lov til å ha de ulike sonene og hvor mye det skal koste i gategrunnsleie, sier prosjektleder Lars Ove Kvalbein. 

Kommunen skal være klar til å ta imot elsparkesykkeldrift fra den siste uken i november i Åsane og sentrum. Fra dette tidspunktet kan de første operatørene starte opp når de har etablert sitt driftsapparat.