Gå tilbake til:
Du er her:
Konferansescene
PRISUTDELING: Sara Waagen i Bymiljøetaten tok imot prisen på vegne av Bergen kommune. Bak fra venstre: Guro Nå, Aina Moe, (Linn R Handal og Merete Gunnes (Gjemt bak taler))fra TAG Arkitekter, samt deltakere i juryen: Inga Elen Årvoll Eidsvik og Inger Hageberg.
Bilde: Marit Mong

Landskapsarkitekturpris til Lyreneset friområde på Laksevåg

Bergen kommune er tildelt Landskapsarkitekturprisen 2019 for arbeidet som er gjort ved Lyreneset friområde.

Det populære turområdet er nylig oppgradert av Bymiljøetaten, med bedre fremkommelighet, tilgjengelighet, utsikt og nye lekeapparater. Oppgraderingen ble markert med offisiell åpning 10. mai 2019.

Torsdag tok prosjektleder og landskapsarkitekt Sara Waagen i Bymiljøetaten imot prisen på vegne av Bergen kommune under den internasjonale landskapsarkitektkonferansen Common Ground, som ble arrangert i Oslo av Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

– Lyreneset er en liten perle av et sted, som har blitt oppgradert med små møysommelige grep. Det er overveldende at Lyreneset nådde helt opp blant alle disse andre flotte prosjektene som var nominert, sa en ydmyk prosjektleder i takketalen sin.

Utsiktspunkt mot fjorden og Bergen.
LYRENESET: Lyreneset friområde ligger ved Nygårdsviken på Laksevåg. Nærhet til fjorden, botanisk mangfold og terrenget i seg selv gjør dette til et spennende område å utforske for store og små.
Erlend Tonning

- En stor ære

Byråd for byutvikling, Rune Bakervik, er stolt over både det nye friluftsområdet og prisen.

- Tilgang til tilrettelagte grøntområder i bydelene er viktig. Lyreneset er blitt et flott anlegg og en berikelse for Laksevåg. Prisen er en stor ære og sier noe om verdien av rekreasjon, friluftsliv og gode opplevelser, sier byutviklingsbyråd Bakervik.

Barn leker i klatrestativ
SOM EN NARNIASKOG. Et barn fortalte før oppgraderingen at stedet var som en Narniaskog. Denne betraktningen var noe landskapsarkitektene ønsket å fremheve.
Bilde: Veronica Årseth Ljosheim

Nyskapende og bærekraftig

I begrunnelsen til juryen står det:

"Landskapsarkitektur er vesentlig for å skape varige, attraktive and stedstilpassede prosjekter. Årets vinnerprosjekt oppfyller nettopp dette.

Prosjektet både tydeliggjør og opprettholder stedets grønne karakter, landskap og historie på en nyskapende måte ved bruk av enkle og effektive midler. Prosjektet viser hvordan godt samarbeid mellom oppdragsgiver, landskapsarkitekt og anleggsgartner skaper kostnadseffektive og gode løsninger. Bruken av bærekraftige materialer forsterker stedets kvaliteter og viser på en eksepsjonell måte hvordan mindre kan være mer.

Enkelheten viser seg i gjennomtenkt design, enkel materialbruk, god til passing til naturen, i tillegg til lekne og dristige elementer på det historiske stedet. Prosjektet vil glede og inspirere både klienter, planleggere og anleggsgartnere i arbeidet med lignende prosjekter."

VIktig å lytte til innspill fra nærmiljøet

I takketalen til Sara fremhevet hun viktigheten av å involvere nærmiljøet når man skal i gang med et slikt prosjekt, ikke minst involvering av barn og unge.

– Lyreneset er et område som er mye brukt av barn og unge, så det var viktig for oss å involvere denne målgruppen i planleggingen av prosjektet. Med dette fikk vi verdifulle innspill vi kanskje ikke ville tenkt på selv. Et barn fortalte for eksempel at stedet var som en Narniaskog, og denne betraktningen var noe som vi ønsket å fremheve – ikke ødelegge, sa hun.

Anbefaler alle å besøke Lyreneset

Før Bymiljøetaten satte i gang arbeid på Lyreneset, fremstod området ifølge prosjektleder Sara som et litt bortgjemt og forlatt sted, men med stort potensiale og gode kvaliteter.

- Vi ønsket ikke å ødelegge eller gjøre for mye, men å skape og tilrettelegge for noe nytt i tråd med det naturlige. Likevel har området nå blitt noe helt annet enn hva det var første gang jeg så det. Kvalitetene til stedet har blitt fremhevet, stedet er tilgjengelig for de aller fleste og det har blitt et område jeg anbefaler alle å besøke. Vi har tatt vare på stedets identitet, men tilført noe ekstra for å øke opplevelsesverdien. Det har fungert godt, forteller landskapsarkitekten.

TAG Arkitekter og Anleggsgartnermester Svein Boasson AS har gjort en fantastisk jobb med henholdsvis prosjektering og anleggsarbeidet på Lyreneset. Det har vært et godt samarbeid gjennom hele prosjektet, noe som er viktig for at resultatet skal bli bra.

Etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen, er stolt over at arbeidet til Sara og kollegene hennes i Bymiljøetaten har blitt lagt merke til utover kommunegrensene.

– Dette er stor stas for alle, og noe vi skal feire i hele etaten når Sara er tilbake fra Oslo. Denne prisen gir oss ekstra motivasjon til å fortsette arbeidet med å levere tilgjengelige og attraktive friområder til innbyggerne i Bergen, stråler etatsdirektøren.

Rød snor klippes under åpning av friområde
OFFISIELL ÅPNING I MAI: Tidligere byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti, fikk god hjelp til å klippe snoren da hun erklærte Lyreneset for offisielt åpnet.
Bilde: Veronica Årseth Ljosheim

Oppgradering av Lyreneset

Lyreneset friområde ble oppgradert av Bergen kommune i 2018/2019.

  • Den 19. september 2019 ble området tildelt Landskapsarkitekturprisen 2019. Dette er en hederspris for landskapsarkitektur som skal bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur.
  • I planleggingsfasen fikk Bymiljøetaten hjelp og gode innspill fra tidligere beboere på Lyreneset, naboer, Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF), områdekoordinator og Byantikvar.
  • Byggherre: Bergen kommune v/ prosjektleder Sara Waagen, prosjektmedarbeider Gry Herdlevær og byggeleder Erlend Tonning fra Bymiljøetaten
  • Prosjekterende konsulent: TAG Arkitekter
  • Utførende entreprenør: Anleggsgartnermester Svein Boasson AS