Gå tilbake til:
Du er her:
Japansk kirsebærtre i Byparken
Japansk kirsebærtre i Byparken
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Nå blir det flere bytrær

Bergenhus bydel er først ut når Bergen kommune satser på flere bytrær. Arbeidet med en planteplan starter nå og skal pågå ut 2020.

Trær i Byparken
 
Bilde: Håvard Holme

Trær har mange funksjoner i en by, ikke bare som element i landskapet. De bidrar til naturmangfold, huser fugler og insekter, demper støy, binder luftforurensning og trekker til seg overvann. Samtidig kan det være en utfordring å finne plass til bytrærne når ulike interesser og hensyn står mot hverandre. Ikke minst er det viktig med stell og sikring av trærne.

– Planteplanen skal bidra til gjennomtenkt og strategisk planting og utskifting av gatetrær på offentlig grunn i Bergenhus bydel, sier prosjektleder Åsne Hagen hos Bymiljøetaten.

Bergenhus først ut


Spesialrådgiver Tom Sandahl hos Bymiljøetaten ønsker en planteplan velkommen. Han viser til forvaltningsplanen for bytrær, som bystyret vedtok i 2018. 

– Forvaltningsplanen legger opp til at Bergenhus bydel skal være en prøvestein for det videre arbeidet med å velge ut tresorter og plassere bytrær i Bergen, sier Sandahl. 

Et uttalt mål er at det skal bli flere trær i byen, både frittstående og i alleer. Denne opptrappingen skal følge anbefalingene i planteplanen som nå blir laget.  Sweco har fått oppdraget med å utarbeide planteplanen, i konkurranse mot åtte andre firma.

– Nå begynner arbeidet med en mulighetsstudie som munner ut i en overordnet planteplan for bytrær i Bergenhus. Når den overordnete planen har vært på høring, fortsetter arbeidet med en detaljert planteplan. Denne danner grunnlaget for selve plantingen i bydelen, sier Sandahl. 

Planting neste trinn

Blomster og trær på Ole Bulls plass
 
Bilde: Ann-Kristin Loodtz


Detaljert planteplan ventes å være ferdig ved utgangen av 2020. 

– Vi håper å kunne anskaffe og plante trær allerede neste år i de områdene som blir pekt ut i planen, sier Anne Berit Storheim. 

Hun leder parkseksjonen i Bymiljøetaten, som følger opp planting, utskifting og stell av trærne i gater og parker. Rundt 2 200 bytrær er i dag registrert i Bergenhus bydel.