Gå tilbake til:
Du er her:
Boligsone
Bilde: Bymiljøetaten

Nå er det nye regler for boligsoneparkering

1. oktober blir det innført betaling i boligsone 8 til 29 for besøkende el-biler. Bor du i disse sonene kan du fremdeles parkere el-bilen din gratis, men du må registrere bilen hos Bymiljøetaten.

Formålet med å innføre betaling for besøkende el-biler er å ivareta hensikten med boligsoneordningen, nemlig å prioritere beboerne. Mange har i dag problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone, som følge av at alle el-biler parkerer gratis. 

Har du elbil i boligsone 8 til 29 må du registrere bilen nå

For deg som bor i en boligsone er det fremdeles gratis å parkere med el- eller hydrogenbil i sonen der du bor, men du må registrere bilen hos Bymiljøetaten. For sone 1-7 er el-bilene allerede registrert, men bor du i sone 8-29 må du registrere el-bilen nå. Hvis ikke kan du få en ileggelse på 600 kroner ved parkeringskontroller etter 1. oktober. For å registrere bilen, må du bruke samme søknadsskjema som du bruker for å søke boligsoneparkering. Se kart over de ulike boligsonene i Bergen.

Betaling for besøkende el-biler i boligsone 8 til 29

Fra 1. oktober blir det innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er ti kroner per time. Du kan betale med appen Parkering i Bergen (P i Bergen), og da bruker du takstgruppe 6019. Du kan også betale på boligsoneautomater i sonene.

Boligsonekunder kan beholde to parkeringstillatelser

Bystyret vedtok ny forskrift om boligsoneparkering i Bergen 18. desember 2019. Torsdag 10. september vedtok byrådet å utsette iverksettelsen av paragraf 4 tredje ledd grunnet koronasituasjonen. Dette innebærer at boligsonekunder kan ha avtale om parkeringstillatelse for inntil to biler i sonen frem til 1. april 2021.

Automaten på Nøstetorget står til 1. april 2021

Som følge av koronapandemien blir ordningen med midlertidig besøksparkering i boligsone 2 til 7 videreført til 1. april 2021. Det betyr at automaten på Nøstetorget står frem til da. 

For å redusere gateparkering i Bergen sentrum oppfordrer vi likevel besøkende biler i sentrum til å parkere i parkeringshus.

Har du spørsmål?

Mer informasjon om boligsoneparkering finner du på www.bergen.kommune.no/boligsoneparkering. Du kan også ta kontakt med Bymiljøetaten på e-post boligsone@bergen.kommune.no, eller per telefon 55 56 56 90 på hverdager mellom klokken 08.00 og 15.00.