Gå tilbake til:
Du er her:
Sykkelvrak som mangler både hjul, ratt og sete.
To ganger i året rydder byvekterne sentrum for forlatte sykler og sykler som er i så dårlig stand at de anses som et vrak.
Bilde: Bergen kommune

Nå fjerner vi sykler som ikke brukes i sentrum

Bypatruljen i Bymiljøetaten har startet sin årlige runde for å fjerne sykler som ser ut til å være forlatt i sentrum.

Bymiljøetaten har ansvar for å holde byens gater rene og fremkommelige, og to ganger i året fjerner vi sykler som ser ut til å være hensatt (forlatt) i sentrum over lengre tid. Da merker vi hensatte sykler og sykkelvrak på og ved kommunale veier (inkludert fortau og plasser) med et varsel, og gir eventuelle eiere en frist på cirka tre uker til å fjerne sykkelen sin. Det kan gis kortere frister ved særskilte omstendigheter. I vår er fristen til å fjerne sykler som er varslet noen uker før, satt til 10. mai.

Tar opp plass i sykkelstativ 

Sykkel som mangler hjul og sete står fastlåst i sykkelstativ.
undefined
Bilde: Bergen kommune

Byvekter Ole Bjørgen forklarer at syklene som får festet varsel på seg er sykler som ser ut til å ikke være i bruk.  

– Disse syklene kan være alt fra bare en ramme, til sykler som bærer preg av ikke å være i bruk. Dette må vi dokumentere gjennom bilder over flere uker, rust i nav og kjede, og andre forhold som forteller oss at den sykkelen ikke brukes. En del sykler står forlatt i sykkelstativ, og innbyggere kontakter oss og klager over dette når de ikke får plass til sin egen sykkel i stativet, forklarer Bjørgen. 

Kan hentes ut mot gebyr 

Dersom Bymiljøetaten ikke mottar noen innsigelse på varselet, og sykkelen heller ikke fjernes innen tidsfristen, vil sykkelen bli plassert hos Løvaas Maskin på Kokstad. Her blir den stående i fire uker, og i denne perioden kan man hente den ut igjen mot et gebyr på 200,- for dekking av etatens kostnader ved fjerningen.  

Høsten 2021 ble sykler som ikke var hentet av eierne levert til ungdomsorganisasjonen Bry deg i Arna. 

Det er Veglova som gir Bymiljøetaten hjemmel til denne typen fjerning. Som veimyndighet har Bymiljøetaten ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. Veglova gir forbud mot å sette eller legge noe på offentlig område uten løyve, og for å holde byen ren og fremkommelig, tillater ikke Bymiljøetaten lagring av gjenstander på gaten.  

For nærmere informasjon, se veglova §§ 57, 58.