Folk med symaskiner
NYTT LIV TIL TEKSTILER: Prosjektet "Mobilisering for søm og redesign" er blant dem som tidligere har fått tilslag på klimamidler fra Bergen kommune. Nå har kommunen åpnet for nye søknader.
Bilde: Bærekraftige liv på Landås

Nå kan du søke om penger til klimatiltak. Søknadsfrist: 1. mars

Vi tar imot søknader fra lag, foreninger og organisasjoner. Søknadsfrist er 1. mars.

Byrådet har satt av 4.205.000 kroner til klima- og miljøtilskudd i 2023. Lag, foreninger og organisasjoner i Bergen kan søke om støtte til tiltak, prosjekter og arrangementer som bidrar til å nå målene i Grønn strategi. Forslaget til ny Grønn strategi skal behandles i bystyret 25. januar.

Det er mulig å søke støtte til et bredt spekter av initiativer. Se gjerne eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere år: 20202021 og 2022.

Begge tilskuddsordningene har søknadsfrist 1.mars 2023.

– For at vi sammen skal nå klimamålene må vi ha hele byen med oss! Vi håper at denne ordningen kan bidra til å styrke de fantastiske initiativene som finnes i Bergen, sier Stina Oseland, direktør i Klimaetaten.

Spørsmål? 

For spørsmål om ordningen og hjelp med søknadsprosessen, ta kontakt med Klimaetaten på e-post: klimaetaten@bergen.kommune.no 
 

Les mer om: