Gå tilbake til:
Du er her:
Drikkevannsstudiet
Bergen Vann vil gi rent vann til folk og fjord i kommunen vår. Nå ønsker vi innbyggernes hjelp ved å delta i en undersøkelse sammen med FHI for å sikre vannkvaliteten ytterligere.
Bilde: iStock

Ny studie skal gi enda sikrere drikkevann

I mai startet Bergen kommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), et forskningsprosjekt kalt Trykkløsstudien. Dette blir en av de største norske studiene noensinne på drikkevann og helse.

Flere store kommuner er med i dette nasjonale forskningsstudiet.

Drikkevannskvaliteten i norske kommuner er generelt god, men det er alltid behov for mer kunnskap for å kunne fortsette å levere trygt drikkevann. Hensikten med denne studien er å redusere risikoen for gastroenteritt (magesyke) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger. Trykkløsstudien skal også kartlegge hvilke tiltak og kombinasjoner av tiltak som best kan forhindre at smittestoffer kan komme inn i drikkevannsledningene.  

Ønsker at innbyggerne deltar

Trykkløsstudien baserer seg på spørreundersøkelse til husstander og kartlegging av kommunens rutiner ved reparasjon av vannledninger. Etter arbeid på drikkevannsledninger sender kommunen ut en SMS til personer som er berørt av arbeidet, og til en kontrollgruppe som ikke er berørt. SMS-en vil inneholde informasjon om hvordan man kan delta i en kort spørreundersøkelse om magesyke og inntak av springvann.  

Barn henter vann fra springen
undefined
Bilde: undefined

Studien vil pågå i 12 måneder, med oppstart i mai 2022. Kommunens innbyggere vil kunne motta en eller flere SMS-er fra kommunen i løpet av denne perioden.

Det er kun én person fra husstanden som skal delta hver gang, og det skal være den personen som hadde bursdag sist. Årsaken til dette er at deltakerne i studien skal utgjøre et representativt utvalg av befolkningen. Foreldre må samtykke og besvare på vegne av barn under 16 år.

Har du fått SMS med forespørsel om å delta?

Klikk her for å komme til undersøkelsen. For å delta, må du oppgi referanseordet som du finner i SMS-en du mottok fra kommunen.

983 km vannrør i Bergen kommune 

Siden Vannverket åpnet kranene for første gang i 1855, har vi nå i underkant av 1000 km vannrør i Bergen kommune. Ledningsanlegg som bygges i dag forutsettes å ha en levetid på minst 100 år, og ca 1% av det eksisterende ledningsnettet blir skiftet ut eller fornyet hvert år. 

Trykkløse vannledninger

Normalt er det trykk i vannledninger, slik at forurensning ikke kan trenge inn i vannrørene. Ved lekkasjer eller vannavstengning i forbindelse med reparasjoner og utbedringer kan drikkevannsledninger miste trykket. Trykkløse vannledninger kan medføre økt risiko for at omkringliggende vann som er forurenset med bakterier, virus eller parasitter, trenger inn i drikkevannet.  

Relevante sider