Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt som markerer boligsone 29.
Bilde: Bymiljøetaten

Nye parkeringsregler 1. april utsettes til 1. oktober

Iverksettelse og håndheving av de nye parkeringsreglene som ble vedtatt i desember utsettes seks måneder. Dette innebærer blant annet at boligsonekunder kan beholde to biler i sonen en stund til.

De nye reglene utsettes som følge av koronaviruset. 

Den reviderte forskriften om boligsoneparkering i Bergen ble vedtatt av Bystyret den 18.12.2019. Forskriften trådte i kraft 14. februar 2020, med en overgangsperiode frem til 1. april. Som følge av koronaviruset forlenger Bymiljøetaten overgangsperioden frem til 1. oktober, slik at endringene ikke iverksettes og håndheves før 1. oktober 2020.

- Som følge av de omfattende tiltakene som er iverksatt av nasjonale og lokale myndigheter den siste tiden, vurderer Bergen kommune det som riktig å utsette iverksettelse og håndheving av forskriften, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

-  Innbyggerne i byen står overfor den største omstillingen i moderne tid og har utfordringer med å få dagene til å gå opp i en nasjonal unntakstilstand. Dette er en spesiell situasjon, og vi ønsker ikke at innbyggerne skal måtte omstille seg mer enn de allerede gjør ved å endre parkeringsreglene nå, forklarer byråden videre.  

Boligsonekunder kan beholde to biler i sonen

Etter den nye forskriften kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen, uavhengig av om man har el- eller fossilbil. Boligsonekunder som fremdeles har avtale om to biler i sonen, kan beholde begge disse avtalene frem til 1. oktober dersom de ønsker dette. Dette gjelder også for dem som har fått avslag på søknad om dispensasjon fra regelen.

Alle som har hatt avtale om to biler i boligsonen vil få mer informasjon på e-post i løpet av de nærmeste dagene.

Automaten på Nøstetorget blir stående til 1. oktober

I boligsone 2-7 er det besluttet at ordningen med midlertidig besøksparkering skal opphøre, og at dette skulle gjelde fra 1. april. Også dette utsettes til 1. oktober. Det betyr at automaten på Nøstetorget blir stående til da.  

For å redusere gateparkering i Bergen sentrum oppfordrer vi likevel besøkende biler i sentrum til å parkere i parkeringshus.

Betaling for besøkende elbiler utsettes

Etter planen skulle det fra 1. april også innføres betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29 for å prioritere beboerne i sonen. Også dette utsettes til 1. oktober.

Elbiler som tilhører boligsonen må registreres hos Bymiljøetaten i god tid før 1.oktober. For å registrere bilen, må du bruke samme søknadsskjema som brukes for å søke boligsoneparkering på https://bergen.cowisys.no   

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om innføring av den reviderte boligsoneforskriften kan du ta kontakt med Bymiljøetaten. Kundesenteret er for tiden stengt som følge av koronaviruset, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post: 55 56 56 90 / boligsone@bergen.kommune.no