Gå tilbake til:
Du er her:
Nyhavnsveien
Nyhavnsveien
Bilde: Bymiljøetaten

Nye parkeringsreguleringer i Nyhavnsveien

I september/oktober blir parkeringsforbudet i Nyhavnsveien utvidet for å sikre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det blir noen plasser igjen, men da med krav om å parkere i langsgående retning.

Skiltplan tegning av nye skilt.
SKILTPLAN: Slik blir den nye parkeringen i Nyhavnsveien. Røde prikker på kartet betyr at det kommer et nytt eller endret skilt. Svarte prikker betyr ingen endring i dagens skilt.
Bilde: Bymiljøetaten

I nær fremtid vil altså parkeringsforbudet i Nyhavnsveien bli utvidet. Det blir imidlertid noen plasser igjen til parkering, og disse vil bli skiltet med vilkår om å parkere i langsgående retning.

Bakgrunnen for utvidelsen av parkeringsforbudet er store utfordringer med fremkommelighet for store kjøretøy i Nyhavnsveien. Bymiljøetaten har fått mange henvendelser angående store lastebiler som må kjøre på fortauet for å komme frem. I senere tid er situasjonen blitt forverret ved at det blir parkert på tvers av kjøreretningen. For beboerne i området vil parkeringsforbudet gi bedre forhold for fotgjengere, syklende og barn som går langs veien.

Når gjelder de dette?

Skiltplan. Tegning av skilt
SKILTPLAN: Slik blir den nye parkeringen i Nyhavnsveien. Røde prikker på kartet betyr at det kommer et nytt eller endret skilt. Svarte prikker betyr ingen endring i dagens skilt.
Bilde: Bymiljøetaten

Parkeringsforbudet og kravene om langsgående parkering gjelder fra det øyeblikket nye skilt er satt opp og avdekket. Dette vil skje i slutten av september eller starten på oktober. Bymiljøetaten ber beboere og besøkende følge med på skilting i gaten.

Hvor kan jeg parkere?

Alternativer til å parkere i Nyhavnsveien kan være tilstøtende gater i området eller på privat grunn. Bymiljøetaten er klar over at mye parkering nå forsvinner, men trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktigere enn å opprettholde parkering langs veien.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Bymiljøetaten på e-post bymiljoetaten@bergen.kommune.no eller telefon 55 56 56 90.