Gå tilbake til:
Du er her:
Nye regler for terrasse og tilbygg fra 1. mai
Nye regler for terrasse og tilbygg fra 1. mai
Bilde: Siv Tønjum

Nye regler gjør det enklere å bygge terrasse og tilbygg

Fra 1. mai gjelder nye regler for terrasser og mindre tilbygg på egen eiendom, som nå ikke krever søknad om tillatelse fra kommunen.

Husk samtidig at når du bygger, må kravene i lovverket og kommune- og reguleringsplan fortsatt være oppfylt. Det er den enkeltes ansvar at dette regelverket tolkes på riktig måte for den konkrete eiendommen.

Dette kan du bygge uten å søke

Tilbygg på inntil 15 m2 er unntatt søknadsplikt, og kan nå også brukes til beboelse og varig opphold. Det søknadsfrie tilbygget må være minst 4 meter fra nabogrense, kan ikke overstige to etasjer og det må være understøttet.

Unntatt fra søknadsplikt er også terrasser som er forbundet med en bygning, med høyde på inntil en meter fra eksisterende terreng. Den kan ikke stikke lengre ut enn 4 meter fra bygningens fasadeliv. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd. Avstanden til nabogrensen må være minst 1 meter.

I de tilfeller høyden er mindre enn 0,5m fra terreng, kalles tiltaket nå for platting. Plattingen kan plasseres helt inn til nabogrensen.

Pass på at du følger planene for din eiendom

Du som vil bygge har ansvar for å avklare om terrassen eller tilbygget er i samsvar med regelverket. Før du starter å bygge, må du alltid sjekke hvilke regler som gjelder for ditt område.  Disse finner du vanligvis i arealdelen til kommuneplanen, i reguleringsplan eller i områdeplan.
Planarkivet vårt finner du her, søk på gnr/bnr eller adresse

Du må være særlig oppmerksom på om eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til vei, jernbane, vassdrag og lignende som medfører at det stilles krav ved eventuelle byggetiltak.

Du må også ta hensyn til utnyttelsesgrad og regne ut at du har plass til terrassen eller tilbygget du ønsker å sette opp. En platting regnes ikke som bebygd areal med tanke på utnyttelse av tomta.

Mette Svanes, etatsleder Plan- og bygningsetaten
Mette Svanes, etatsleder Plan- og bygningsetaten
Bilde: Anne Kringstad

– Forskriftsendringen gjør det enklere å bygge terrasse eller tilbygg. Samtidig legges mer ansvar over på boligeieren, sier etatsjef Mette Svanes i Plan- og bygningetaten. Hun ber boligeiere sette seg godt inn i planene for sitt område.

Krav om byggemelding

Har du bygd et tilbygg eller en terrasse?  Husk å melde fra til kommunen når du er ferdig å bygge, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Dette må skje senest innen fire uker etter ferdigstillelse og gjelder også for bygg som er unntatt søknadsplikt.

Mer informasjon om de nye forskriftsendringer kan du finne på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Har du spørsmål om de nye reglene?  Ta kontakt med Plan- og bygningsetaten på postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no  eller
på 55 56 63 10.