Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker å endre plasseringer av bomstasjoner i Åsane

Byrådet ønsker å endre plasseringer av bomstasjoner i Åsane, og vil legge frem sak til bystyremøtet i juni.

Pressetreff om bomstasjoner i Åsane
Byrådet informerte pressen om saken torsdag 9. mai. Fra venstre: byråd for sosial, bolig og inkludering Per-Arne Hvidsten Larsen, byråd for finans, innovasjon og eiendom Håkon Pettersen og byrådsleder Roger Valhammer.
Vibeke Linn Blich

Byrådet ønsker å flytte bomstasjonene i Vågsbotn og Telleviksvegen, og erstatte dem med en bomstasjon på E39 ved Klauvaneset. Dette vil medføre at den interne trafikken i Åsane bydel ikke betaler bompenger.

- Vi vil at bomringen skal være så rettferdig som mulig. Vi har sett at enkelte områder i Åsane har blitt særlig sterkt rammet av dagens løsning. Når vi så fikk presentert en løsning som nå er kvalitetssikret av Statens Vegvesen, så går vi for det! sier byrådsleder Roger Valhammer.

Marginal effekt

Statens vegvesen har foretatt en faglig vurdering av en slik endring, og konkludert med at det kun vil gi marginal effekt på estimert inntjening av bompenger, som ligger til grunn for byvekstavtalen Bergen har med staten. Det vil derfor være mulig for Bergen å gjøre en slik endring lokalt.

Vil lytte til innbyggerne

- Jeg er glad for at vi går for denne løsningen. Vi ønsker at bompengesystemet skal være mest mulig rettferdig, og derfor lytter vi til innspill som kommer fra innbyggere som blir særlig berørt, ikke minst når vi forstår at det rammer barnefamilier og transport til og fra fritidsaktiviteter, sier byråd for finans, innovasjon og eiendom Håkon Pettersen

- For å få til den grønne og levende byen Venstre og byrådet ønsker, må vi bygge bybane, sykkelveier og prioritere kollektivtrafikk på veiutbygginger. Bompenger er den muligheten vi i dag har til å være med å finansiere disse tingene lokalt. Men når vi både kan flytte bomstasjon for å løse lokale utfordringer for et nærmiljø, samtidig som vi ikke risikere inntektsgrunnlaget for det vi ønsker å få til, så synes vi dette er riktig å gjøre, sier byråd for sosial, bolig og områdesatsing Per Arne Larsen.

Anbefaling til bystyret

På en pressekonferanse torsdag 9. mai informerte byrådet at de vil legge frem en byrådssak for bystyret med en slik anbefaling. Bystyret skal så ta stilling til saken. Om bystyret vedtar endringen, må den også videre til Fylkestinget for endelig godkjenning.

Vedlegg

 

Flere artikler