Gå tilbake til:
Du er her:
Klistremerke med WC-symbol og to troll
Virsomheter som inngår avtale med kommunen vil få et symbol som synliggjør for besøkende at toalettene kan brukes av alle.
Bilde: Bergen kommune

Ønsker din virksomhet å bidra til å styrke Bergens toalettilbud?

Bymiljøetaten ønsker å komme i kontakt med virksomheter som kan gjøre sine toaletter disponible for allmennheten, mot et fast månedlig beløp.

Bergen skal være en hyggelig by å besøke, hvor reisende som kommer både innenbys og utenbys fra opplever å være velkomne gjester. En del av det å være en gjestfri kommune innebærer å ha et tilstrekkelig toalettilbud for dem som besøker oss.

Kart som viser hvilket område som er aktuelt for avtaleinngåelse
Bymiljøetaten ønsker å inngå toalettavtaler med virksomheter innenfor det avmerkede området i kartet.
Bilde: Bergen kommune

Bergen kommune ved Bymiljøetaten ønsker  å komme i kontakt med private og offentlige virksomheter som vil bidra til at Bergen får et bedre offentlig toalettilbud i sentrale byrom. Virksomhetene som inngår avtale med kommunen om å stille toalettene sine disponible for allmennheten, vil motta et fast beløp per måned for toalettene de tilbyr.

For 2021 vil avtaler inngås for perioden 1. juli til 30. september. Avtalen vil også gjelde 2022, men perioden er da planlagt å vare lengre, anslagsvis fra 1. mai til 30. september.

For å kunne melde sin interesse om å bli en avtalepart om offentlig bruk av toaletter med Bergen kommune, må virksomheten lage en leverandørprofil hos Mercell, som er kommunens konkurransegjennomføringsverktøy. Her finner du også mer informasjon om ordningen, hvilke krav som må oppfylles, hvilke beløp virksomheten kan motta, med mer. 

Åpne Mercell for å søke eller lese mer