Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktsbilde av Torgallmenningen
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Oppgradering av Torgallmenningen våren 2022

I slutten av april starter Bymiljøetaten arbeidet med å oppgradere Torgallmenningen.

Torgallmenningen har behov for vedlikehold etter slitasje som oppstod i forbindelse med opprustningen av Olav Kyrres gate som ble ferdigstilt i fjor. På store deler av flaten skal ødelagte skiferheller byttes ut, og midlertidige asfaltlapper som ble lagt i forbindelse med arbeidet skal fjernes og erstattes med skiferheller. I de mest trafikkutsatte områdene skal det asfalteres midlertidig i forkant av at Sundt-bygget skal rehabiliteres.  

Midlertidig oppgradering

Oppgraderingen som gjøres nå er midlertidig som følge av at det er forventet betydelig med anleggstrafikk på deler av Torgallmenningen i årene som kommer, i forbindelse med at Sundt-bygget skal rehabiliteres. En permanent oppgradering av Torgallmenningen må derfor vente til rehabiliteringen av Sundt-bygget er ferdig.

– De flotte skiferhellene tåler dessverre ikke anleggstrafikken et slikt arbeid fører med seg, så det vil ikke være hensiktsmessig å gjøre en permanent oppgradering før dette arbeidet er ferdigstilt, forklarer Stine Wikholm, avdelingsleder for park- og veidriftsavdelingen i Bymiljøetaten.  

Hun påpeker at også varelevering og annen trafikk på Torgallmenningen har store konsekvenser for skiferhellene.

– Hvert eneste år må vi bytte ut 250–300 knekte heller, og det er klart at dette er ressurskrevende, sier Wikholm.  

Asfaltering i utsatte områder

Kart som viser hvor det skal asfalteres.
I området markert med grønt skal ødelagte skiferheller byttes ut. Det røde området skal midlertidig asfalteres. Området for snuhammeren er markert med gult.
Bilde: undefined

Frem til arbeidet med en permanent oppgradering av Torgallmenningen starter når rehabiliteringen av Sundt-bygget er ferdig, vil det legges midlertidig asfalt i de områdene som er mest påvirket av varelevering og annen trafikk. Dette gjelder i området mellom Markeveien og Starvhusgaten, og utenfor Torgallmenningen 10 og 12 mellom Rådhusgaten og Starvhusgaten.

– Dette gjør vi rett og slett for å unngå å stadig måtte bytte ut heller, og det er både av hensyn til sikkerhet og økonomi. Knekte heller kan gi farlige snublekanter, så å asfaltere de mest utsatte områdene vil være en god, midlertidig løsning mens arbeidet med Sundt-bygget pågår, forklarer Wikholm. 

– Før det legges asfalt tar vi opp de eksisterende skiferhellene slik at vi kan gjenbruke de på andre deler av Torgallmenningen, tilføyer hun.  

Endringer i kjøremønster 

Arbeidet med asfaltering og fjerning av skifer er forventet å ta rundt tre uker, med oppstart 25. april. Mens arbeidet pågår, vil det bli endringer i kjøreruten for varebiler og annen trafikk. I deler av perioden er det stengt for gjennomkjøring forbi Torgallmenningen 10 og 12, mellom Rådhusgaten og Starvhusgaten. Det etableres da en midlertidig snuplass i enden av Rådhusgaten, slik at kjøretøy som kommer inn fra Rådhusgaten kan snu der og kjøre tilbake til Olav Kyrres gate. Det åpnes også opp for gjennomkjøring/varelevering fra Markeveien i den perioden det er stengt foran Torgallmenningen 10 og 12. 

Omkjøringer vil bli skiltet, og næringsdrivende på Torgallmenningen vil få en e-post med nærmere beskrivelse av endringene. Ankomst til butikkene for fotgjengere vil ikke bli påvirket av arbeidet. 

Etterarbeid på glasstaket 

I perioden mellom 20. april og 10. mai skal det også gjøres etterarbeid på glasstaket (fuging) på Torgallmenningen. Det er satt av tre uker til arbeidet på grunn av væravhengighet. Selve arbeidet er forventet å ta ca. en uke.