Gå tilbake til:
Du er her:
Nøstegaten
Bilde: Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten får midler til å satse mer på klima

I mai kom gladmeldingen om at Plan- og bygningsetaten får klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Disse skal brukes til å videreutvikle en metode for klimagassberegninger i plan- og byggesaker.

Bergen kommune fikk sin første veileder for klimagassberegninger i desember 2020. Veilederen har i løpet av 1,5 år blitt flittig brukt både internt og eksternt. Den ble lansert som en førstegenerasjons veileder, og med mange tilbakemeldinger og erfaringer er det nå på tide at veilederen oppdateres.  

Klimaprosjekt har fått tilskudd fra Miljødirektoratet

Plan- og bygningsetaten og Klimaetaten i Bergen kommune søkte i vår om midler til å videreutvikle metoden for klimagassberegninger. Målet med prosjektet er å systematisere, optimalisere og forenkle prosessene rundt innhenting og vurdering av beregningene. Arbeidet har fått tildelt 1 million kroner og starter for fullt opp til høsten. Prosjektet inkluderer både revideringen av den eksisterende veilederen og opparbeiding av en rapportmal for klimagassberegninger. 

Tilbakemeldingene fra bransjen har hittil vært viktig i klimaarbeidet til Bergen kommune, og det vil fremover være et kontinuerlig behov for erfaringsutveksling for å sikre at prosessene blir forutsigbare og samfunnsnyttig.

Tarje Wanvik, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten
Etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Wanvik
Bilde: undefined

- Prosjektet kan høres tørt ut, men slike klimagassberegninger og dokumentasjon av tiltak for å redusere utslippene i Bergen er kjempeviktig for at vi skal nå målene våre om en bærekraftig by, sier etatsdirektør Tarje I. Wanvik. - Samtidig trenger utbyggerne klare føringer for sitt arbeid, og det er dette vi nå tar tak i, slik at klima blir en enda viktigere faktor på plankontorene og på bergenske byggeplasser, avslutter han.               

Forsiden av veilederen
undefined

Samarbeidsprosjekt med Oslo kommune

Å sikre at det foretas gode klimavurderinger i saksbehandlingen har vært et viktig fokus for oppfølgingen av klimagassberegningene. Bergen og Oslo kommune hadde derfor i 2020/2021 et felles prosjekt gående for å utarbeide et faggrunnlag for å foreta klimavurderinger. Prosjektet resulterte i en veileder som inneholder fakta om klimagassutslipp, metoder for å dokumentere utslipp og for å evaluere plan- og byggeprosjekter, og er å finne på Miljødirektoratets nettsider. 

Veilederen er også et nyttig verktøy for å hjelpe eksterne med ulike vurderinger som bør foretas for å sikre et godt prosjekt i et klimaperspektiv. 

Klimanettverk med Norges storbyer

Samarbeidsprosjektet med Oslo kommune bidro til kompetanseheving og positivt engasjement rundt klimaarbeidet i plan‐ og byggesaker. I etterkant har man sett verdien av denne nettverksbyggingen. Bergen kommune har derfor gått sammen med flere andre store byer, og etablert et større nettverk som skal jobbe med redusering av klimagassutslipp i plan- og byggesaker. Nettverket skal fungere som et sted for å utveksle erfaringer, og diskusjon av utfordringer og muligheter for å sikre reduksjon av klimagasser i plan- og byggeprosjekter. På denne måten bidrar vi til å minimere klimagassutslipp og å komme nærmere til klimamålene.